Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Достигнете по-далеч и
по-бързо с маркетинга си с помощта на базирани на AI рекламни решения

Работете с базираните на AI рекламни решения на Google, за да намерите нови клиенти, да отключите възможности за допълнителна ефективност и да ускорите растежа на бизнеса си.

Две жени гледат в лаптоп
Увеличете многократно резултатите си
Увеличете многократно връзките с клиентите си
Увеличете многократно познанията си

Увеличете многократно резултатите си

Различни икони на Google, подредени в кръг

Стимулирайте доходоносен растеж

Постигнете надеждна ROI и оптимизирайте ефективността в реално време. AI на Google Ви помага да постигнете допълнителни реализации и стойност с бюджета си.

Различни икони на Google, подредени в кръг

Увеличете многократно връзките с клиентите си

Илюстрация на лаптоп с логото на Google Ads на екрана

Намерете аудиториите си с най-голяма стойност

Комбинирайте познанията си с разбирането на потребителите от страна на Google, за да следите бързо променящите се тенденции и да достигате до клиентите там, където се намират.

Илюстрация на лаптоп с логото на Google Ads на екрана

Увеличете многократно познанията си

Жена държи отворен лаптоп

Нека AI технологията на Google работи за Вас

Познанията Ви са по-важни от всякога. Комбинирайте бизнес познанията, стратегията и креативността си с AI на Google, за да увеличите максимално резултатите си.

Жена държи отворен лаптоп

Открийте други решения, които могат да помогнат на бизнеса Ви

Решенията на Google Ads могат да Ви помогнат да постигнете целите си с кампании, които Ви помагат да намирате клиенти в Google, точни измервания и статистика с практическо приложение за ефективността Ви. Научете повече за задаването на цели за избраната от Вас маркетингова цел.

Какво технологията на AI дава възможност на специалистите по маркетинг да правят сега…

По думите на самите специалисти по маркетинг от световна класа.

  • Отключете нови възможности за стойност и ефективност

    „Много организации смятат, че автоматизацията води до спестявания, но целта на автоматизацията е да освободи човека от робота и да създаде капацитет за мислене.“ Дъг Розен (Doug Rozen) – главен изпълнителен директор на Dentsu Media Americas

  • Активирайте уместност и персонализиране в мащаб

    „Автоматизацията е свързана с отключване на силата на прогнозните проценти на реализация – което просто означава да се отнасяме към хората по начина, по който трябва да бъдат третирани: като индивиди с уникални предпочитания, вкусове и желания.“ Патрик Гилбърт (Patrick Gilbert) – главен оперативен директор в AdVenture Media