Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Пример за текстова реклама за жилищно обзавеждане до графика, показваща референтни стойности за период от време
Реклама
example-business.com
Модерен дизайн
Най-добрите модерни мебели за дома Ви.
30
20
10
0
октомври
15
17
19

Докажете въздействието на рекламите с измерване на реализациите

Google Ads помага на рекламодателите да приоритизират поверителността, докато измерват кои реклами стимулират клиентите да предприемат действие, като да извършат покупка или да подпишат договор.

Пример за текстова реклама за жилищно обзавеждане до графика, показваща референтни стойности за период от време
Реклама
example-business.com
Модерен дизайн
Най-добрите модерни мебели за дома Ви.
30
20
10
0
октомври
15
17
19

Отключете задълбочено измерване

Поставяне на маркери
Импортиране на офлайн реализации
Подобрени реализации
Режим на получаване на съгласие

Поставяне на маркери

Пример за реклама до мобилен телефон със страница за потвърждение на покупката
Поръчката е изпълнена
Реклама
example-business.com
Разпродажба за спортния уикенд

Изградете дигиталната си основа

Маркерите улесняват точното измерване навсякъде в уебсайта Ви в Google Ads. Използвайте маркера на Google или Мениджър на маркери на Google, за да измервате активността в мрежата, като същевременно защитавате поверителността.

Пример за реклама до мобилен телефон със страница за потвърждение на покупката
Поръчката е изпълнена
Реклама
example-business.com
Разпродажба за спортния уикенд

Импортиране на офлайн реализации

ПИ, показващ инструмент за импортиране на реализации
Импортиране на реализации

Импортиране на офлайн действия

Импортирането на офлайн реализациите свързва управлението на връзките с клиентите Ви с Google Ads, за да можете да приписвате действия, които се случват извън уебсайта Ви, като изпратени заявки или подписани договори, на рекламите си.

ПИ, показващ инструмент за импортиране на реализации
Импортиране на реализации

Подобрени реализации

Абстрактна илюстрация, показваща връзката между потребителите и реализациите
example-email@mail.com
Реализацията е отчетена в

Получаване на по-пълна представа

В свят с по-малко „бисквитки“ подобрените реализации позволяват на маркерите да използват хеширани предоставени от потребителите данни по безопасен за поверителността начин, за да Ви предоставят по-точна представа как хората извършват реализации.

Абстрактна илюстрация, показваща връзката между потребителите и реализациите
example-email@mail.com
Реализацията е отчетена в

Режим на получаване на съгласие

Илюстративен ПИ, показващ опции за „бисквитките“
Разрешаване на „бисквитките“
Деактивиране

Запазете измерването и защитете поверителността

Ако развивате дейността си в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария, режимът на получаване на съгласие коригира маркерите на уебсайта Ви въз основа на изборите за получаване на съгласие за „бисквитки“ и моделиране на реализациите, за избягване на неизвестности.

Илюстративен ПИ, показващ опции за „бисквитките“
Разрешаване на „бисквитките“
Деактивиране