Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Пример за реклами за Пазаруване с пъстър килим и зелен диван
Домашно обзавеждане
Terra с възможност за измиване
Вълнен килим
example-business.com
$319
(75)
Ретро кадифен
диван
example-business.com
$1,660
(111)

Показвайте продуктите си

Продавайте продукти на най-важните пазаруващи – търсещите това, което предлагате, независимо дали са у дома, в движение, или в магазина.

Пример за реклами за Пазаруване с пъстър килим и зелен диван
Домашно обзавеждане
Terra с възможност за измиване
Вълнен килим
example-business.com
$319
(75)
Ретро кадифен
диван
example-business.com
$1,660
(111)

Достигайте до подходящите пазаруващи с правилните продукти

Постигайте целите си
Представете продуктите си
Оптимизиране

Постигайте целите си

ПИ на инструмента за избор на цели
Цели
Изберете своята цел
Продажби
Възможни клиенти
Трафик към уебсайта

За да постигнете успех, първо трябва да изберете правилната цел

С рекламите ни продукти можете да популяризирате онлайн и местните си складови наличности, да намерите по-добри отговарящи на критериите възможни клиенти и да увеличите трафика към уебсайта или физическия си магазин.

ПИ на инструмента за избор на цели
Цели
Изберете своята цел
Продажби
Възможни клиенти
Трафик към уебсайта

Представете продуктите си

ПИ на инструмента за избор на тип реклама
Избран тип реклама
Отделен
продукт
Няколко
продукта

Покажете складовите си наличности със снимки и др.

Рекламите за Пазаруване са повече от текст – използвайте снимка на продукта си заедно със заглавие, цена, име на магазина и др.

ПИ на инструмента за избор на тип реклама
Избран тип реклама
Отделен
продукт
Няколко
продукта

Оптимизиране

Графика, показваща кликвания за ефективността
Ефективност
Кликвания

Вижте какво дава резултати. Коригирайте това, което не работи.

Нашите инструменти и подробни отчети могат да Ви покажат какво има ефект, какво не е успешно и как да подобрите резултатите си.

Графика, показваща кликвания за ефективността
Ефективност
Кликвания

Започнете в три стъпки

Знаем, че първите стъпки с нова кампания не са лесни. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как да започнете.

Качете продуктите си

Качете данни за продуктите си в Google Merchant Center, за да могат пазаруващите да видят какво предлагате.

Създайте кампанията си

Свържете профилите си в Google Merchant Center и Google Ads, след което създайте рекламната си кампания за продукт

Задайте бюджета си

Изберете месечно ограничение. Плащате, когато хората отворят сайта Ви или разгледат складовите Ви наличности.