Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Млад мъж използва лаптоп. Около него са логотипите на продуктите на Google.

Увеличете многократно резултатите си с „Максимална ефективност“

Работете заедно с AI на Google, за да стимулирате по-добри резултати във всички рекламни канали и рекламни места на Google от една кампания.

Млад мъж използва лаптоп. Около него са логотипите на продуктите на Google.

AI на Google развива бизнеса Ви

Обхват
Резултати
Статистика
Вашето участие

Обхват

Илюстрация на трима души, свързани в кръг, около логото на Google Ads.

Увеличете многократно връзките с клиентите си

Достигайте до повече клиенти, които извършват реализации, в Търсене, YouTube, Дисплейна мрежа, Discover, Gmail и Карти. Рекламирайте със скоростта на днешните потребители и се срещайте с тях там, където се намират, колкото и да е непредсказуемо.

Илюстрация на трима души, свързани в кръг, около логото на Google Ads.

Резултати

Диаграма в ПИ на таблото за управление на Google Ads показва прогноза за реализациите въз основа на бюджета.
Реализации
+14%
$
$$

Увеличете многократно резултатите си

Получавайте повече от бюджета си, като използвате възможностите за реализация с най-висока ROI във всички канали. Отключете нови сегменти от клиенти и области на търсене, за да стимулирате растеж.

Диаграма в ПИ на таблото за управление на Google Ads показва прогноза за реализациите въз основа на бюджета.
Реализации
+14%
$
$$

Статистика

Таблица в ПИ сравнява посетителите на сайта със зрителите на видеоклипове.
Персонализирана аудитория
Посетители на сайта
Зрители на видеоклипове
Кликвания
+17%

Увеличете многократно статистиката си

Комбинирайте познанията си с разбирането на потребителите от страна на Google, за да следите бързо променящите се нужди на потребители и тенденции, докато се случват. По този начин ще получавате повече статистика и препоръки, за да изградите стратегията си.

Таблица в ПИ сравнява посетителите на сайта със зрителите на видеоклипове.
Персонализирана аудитория
Посетители на сайта
Зрители на видеоклипове
Кликвания
+17%

Вашето участие

Мъж използва таблет. Над него има икона за настройки.

Увеличете многократно познанията си

Това, което отличава маркетинговите стратегии, са хората зад тях. Споделете целите, най-добрите елементи на рекламното послание и кои са най-ценните Ви аудитории, за да насочите AI в правилната посока.

Мъж използва таблет. Над него има икона за настройки.

Започнете с кампаниите за максимална ефективност

Използвайте тези съвети, за да научите как да създадете успешна кампания за максимална ефективност

  • Определете целите си

    Независимо дали стимулирате онлайн продажби, потенциални клиенти или посещения на магазина – споделете за какви типове реализации трябва да оптимизират кампаниите за максимална ефективност и задайте стойности, за да посочите кои реализации струват най-много за бизнеса Ви.

  • Осигурете колкото е възможно повече висококачествени елементи на рекламното послание

    Това Ви помага да създавате по-уместни реклами за клиентите и да се показвате на повече типове рекламни места и формати.

  • Споделете кои са най-ценните Ви аудитории

    Ако знаете кои типове аудитории и клиентски сегменти е по-вероятно да осъществят реализация, споделете това знание, като използвате сигнали за аудиториите. Това помага на кампанията Ви да се развие и да постигне по-бързи резултати.