Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Постигнете всичките си цели от едно място

Google Ads Ви помага да разберете кое е най-важното за бизнеса Ви, за да изберете решения, които водят до успех.

Изберете целта си

Генериране на възможни клиенти
Онлайн продажби
Офлайн продажби
Информираност за марката
Приложения

Осигурете си повече възможни клиенти и реализации

Генерирайте нови възможни клиенти, повишете реализациите си и следете всичко с Google Ads.

Разберете как Google Ads може да генерира повече възможни клиенти

Повишете онлайн продажбите си

Google Ads може да Ви помогне да изберете правилните платформи, за да увеличите приходите си, да достигнете до нови клиенти и да привлечете трафик и възможни клиенти на уебсайта си.

Разберете как Google Ads може да увеличи онлайн продажбите

Привлечете повече клиенти да влязат в магазина Ви

Google Ads може да Ви помогне да изберете правилните платформи, за да доведете физически посетители във физически съществуващите си магазини и да увеличите офлайн продажбите.

Разберете как Google Ads може да Ви доведе клиенти

Покажете бизнеса си на повече хора

Google Ads може да Ви помогне да увеличите обхвата и ангажираността, като постави бизнеса Ви на правилното място в правилния момент.

Разберете как Google Ads повишава видимостта на марката

Популяризирайте приложението си и намерете нови потребители

Стимулирайте инсталирания, ангажирания и регистрации за приложението си за мобилни устройства чрез Google Ads.

Разберете как Google Ads може да подсили приложението Ви