Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Илюстрация с лаптоп и икони с код на API около него.
API

Управлявайте
по-ефективно големи профили

API на Google Ads помага на Вас и програмистите Ви да създавате приложения, които могат автоматично да изтеглят отчети и да извършват промени в профилите Ви в голям мащаб.

Илюстрация с лаптоп и икони с код на API около него.
API
Мащабиране
Интегриране
Програмиране

Мащабиране

Настройки на API и икони за персонализиране.

Извършвайте автоматично подобрения на профилите си в Google Ads в голям мащаб

Създавайте приложения, за да автоматизирате управлението на профила си, да настроите персонализирано отчитане и да променяте рекламния текст в реално време въз основа на бизнес данните си.

Настройки на API и икони за персонализиране.

Интегриране

Линии от платка, водещи до логото на Google Ads.

Сливане на данните от Google Ads с други системи

Управлявайте автоматично кампании въз основа на рекламните места или създайте персонализиран интерфейс в платформата си, който потребителите могат да използват, за да създават и управляват собствените си реклами от Google.

Линии от платка, водещи до логото на Google Ads.

Програмиране

Илюстрация на трима потребители, свързани в кръг, които използват код на API.

Създавайте допълнителни инструменти и приложения за управление на профили

Работете заедно с инженерния си екип, за да създавате приложения, които взаимодействат директно със сървъра на Google Ads.

Илюстрация на трима потребители, свързани в кръг, които използват код на API.

Започнете с API на Google Ads

Знаем, че използването на нов инструмент може да бъде сложно. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как можете да започнете.

  • Посетете Центъра за програмисти

    Тук ще намерите повече информация как да започнете.

  • Кандидатствайте за ключ за удостоверяване на програмист

    Ключът Ви за удостоверяване на програмист представлява уникална комбинация от букви, цифри и знаци, чрез които се идентифицира дейността Ви с API на Google Ads.

  • За помощ посетете нашия форум за поддръжка

    Тук можете да задавате въпроси на колеги програмисти и да обсъждате начините за най-доброто използване на API на Google Ads.