Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Пример за реклама за магазин за мебели с жълт диван
Персонализирани модерни дивани
Най-добрите модерни мебели
за дома Ви.

Достигнете до подходящата аудитория с дисплейни реклами

Дисплейните реклами могат да Ви помогнат да популяризирате бизнеса си, докато хората сърфират онлайн, гледат видеоклипове в YouTube, проверяват пощата си в Gmail или използват мобилни устройства и приложения.

Пример за реклама за магазин за мебели с жълт диван
Персонализирани модерни дивани
Най-добрите модерни мебели
за дома Ви.

Установявайте връзка с клиентите в любимите им сайтове и приложения

Обхват
Създаване
Автоматизиране
Усилване

Обхват

ПИ, показващ инструмент за избор на интерес и партньорство
Интерес
Красота и уелнес
Начин на живот
Партньорство
Мебели
Финансови услуги

Постигнете възможно най-широк обхват

Рекламните кампании в дисплейната мрежа имат широк обхват и могат да Ви помогнат да постигнете целите на кампанията си, като Ви свързват с клиентите навсякъде, където сърфират.

ПИ, показващ инструмент за избор на интерес и партньорство
Интерес
Красота и уелнес
Начин на живот
Партньорство
Мебели
Финансови услуги

Създаване

ПИ, показващ полетата за заглавие и описание, които се изискват за създаване на реклама
Създаване на реклама
Детски мебели
Добавяне на изображение
Описание

Ангажиращи формати, които стимулират резултати

Стимулирайте по-добри резултати с ангажиращи рекламни послания. Базираните на AI рекламни решения на Google Ви дават възможност лесно да мащабирате рекламното си послание спрямо хиляди форми и размери с изцяло нови дизайни в различни формати.

ПИ, показващ полетата за заглавие и описание, които се изискват за създаване на реклама
Създаване на реклама
Детски мебели
Добавяне на изображение
Описание

Автоматизиране

Пример за ПИ на инструмента за избор на цели
Цели
Популяризиране на марката Ви
Повишаване на информираността за продукта
Увеличаване на продажбите

Въз основа на AI на Google

Пестете време от управлението на кампаниите. Базираните на AI на Google кампании в дисплейната мрежа Ви улесняват да отключите ефективност при оферирането, рекламните послания и аудиториите, като същевременно предлагат повече опции за персонализиране.

Пример за ПИ на инструмента за избор на цели
Цели
Популяризиране на марката Ви
Повишаване на информираността за продукта
Увеличаване на продажбите

Усилване

ПИ, показващ графика с кликвания и импресии
Кликвания
% на реал.

Ефективност отвъд дисплейната мрежа

Стимулирайте допълнителни реализации. Рекламодателите, които провеждат кампании в Google Търсене и дисплейната мрежа на Google, отчитат 11% повече реализации от реклами в мрежата за търсене от подобните рекламодатели, които провеждат само кампании в мрежата за търсене.

ПИ, показващ графика с кликвания и импресии
Кликвания
% на реал.

Започнете в 3 стъпки

Знаем, че първите стъпки с нова кампания не са лесни. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как да започнете.

  • Създайте кампанията си

    Използвайте текст или съчетавайте с изображения, за да покажете предлаганото от Вас.

  • Достигнете до клиентите си

    Изберете къде искате да рекламирате, като използвате статистиката ни за интереси и демографски данни.

  • Задайте бюджета си

    Определете си бюджет и плащайте за резултати, например когато хората кликват върху рекламата Ви, за да посетят уебсайта Ви.