Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Инструменти на Google Ads

Увеличете многократно резултатите си с базираните на AI инструменти на Google Ads.

Илюстрация, показваща интерфейс с инструменти на настолен компютър, мобилно устройство и контролен панел
План
Внедряване
Оптимизиране
Проследяване

План

Примери за предложени ключови думи: обувки за бягане, фитнес оборудване, тренировка за триатлон
Предложени ключови думи
Обувки за бягане
Оборудване за фитнес зала
Тренировки за триатлон
Добавяне на ключови думи

Планирайте бюджета и ключовите си думи

Инструментът за планиране на ключови думи и инструментът за планиране на ефективността могат да Ви помогнат да изберете правилните ключови думи и бюджет за кампаниите си.

Примери за предложени ключови думи: обувки за бягане, фитнес оборудване, тренировка за триатлон
Предложени ключови думи
Обувки за бягане
Оборудване за фитнес зала
Тренировки за триатлон
Добавяне на ключови думи

Внедряване

Илюстрация на интерфейс с инструменти на настолен компютър и мобилни устройства.

Пестете време от задачите

Използвайте Google Ads Редактор, API или мобилно приложение, за да следите ефективността и да пестите време.

Илюстрация на интерфейс с инструменти на настолен компютър и мобилни устройства.

Оптимизиране

Пример за рейтинг за оптимизиране.
Препоръки
Вашият рейтинг за оптимизиране
82,8%

Максимална ефективност с препоръки

Препоръките могат да Ви помогнат да подобрите ефективността, като разгледате ефективността на профила си за минали периоди, настройките на кампаниите, тенденциите в Google и др.

Пример за рейтинг за оптимизиране.
Препоръки
Вашият рейтинг за оптимизиране
82,8%

Проследяване

Диаграма, показваща интерес към търсенето, който нараства с течение на времето, и съответното увеличение на кликванията.
Кликвания
Промяна
+95%
+985
Интерес към търсенето

Следете тенденциите със страницата „Статистика“

Страницата „Статистика“ може да Ви помогне да следите текущи и бъдещи подбрани за бизнеса Ви тенденции.

Диаграма, показваща интерес към търсенето, който нараства с течение на времето, и съответното увеличение на кликванията.
Кликвания
Промяна
+95%
+985
Интерес към търсенето

Открийте други решения, които могат да помогнат на бизнеса Ви

Решенията на Google Ads могат да Ви помогнат да постигнете целите си с по-интелигентни кампании, измервания и статистика. Научете повече за задаването на цели за избраната от Вас маркетингова цел.

Започнете с инструментите и продуктите на Google Ads

Планирайте кампанията си

Използвайте инструмента за планиране на ефективността и ключовите думи, за да планирате маркетинговия си бюджет и ключовите думи.

Оптимизирайте кампанията си

Редовно преглеждайте препоръките, за да идентифицирате лесно възможностите за растеж.

Наблюдавайте тенденциите

Получавайте актуална информация за най-новите тенденции със страницата „Статистика“.