Công cụ lập kế hoạch tiếp cận

Tùy chỉnh chiến lược truyền thông trên YouTube của bạn

Nhận trợ giúp về lập kế hoạch thương hiệu, tạo chiến lược truyền thông, khám phá những đối tượng mới và tiếp cận những khách hàng phù hợp trên YouTube cũng như trên toàn bộ web.

Bắt đầu sử dụng Công cụ lập kế hoạch tiếp cận

Cách hoạt động của Công cụ lập kế hoạch tiếp cận

Thu hút sự chú ý của các đối tượng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng chiến lược YouTube có thể tùy chỉnh.

Chọn đối tượng

Xác định những khách hàng lý tưởng, sau đó tìm hiểu những cách hiệu quả nhất để tiếp cận họ trên YouTube.

Tìm kiểu kết hợp quảng cáo phù hợp

Sau khi bạn chọn đối tượng, Công cụ lập kế hoạch tiếp cận có thể đề xuất tổ hợp quảng cáo video phù hợp với mục tiêu và ngân sách của bạn.

Xem phạm vi tiếp cận

Chỉ bằng vài lần nhấp, bạn sẽ thấy một đường cong tiếp cận, tần suất và các chỉ số quan trọng khác cho đối tượng bạn đã xác định. Bạn cũng có thể thực hiện điều chỉnh một cách nhanh chóng để xem các chỉ số này thay đổi như thế nào.

Tạo chiến lược YouTube phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Bạn có muốn hỏi thêm gì không?