Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Giao diện người dùng cho thấy biểu đồ về số lượt chuyển đổi so với chi phí
Số lượt chuyển đổi
+200
₫₫₫

Lên kế hoạch cho ngân sách quảng cáo và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất là công cụ giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Giao diện người dùng cho thấy biểu đồ về số lượt chuyển đổi so với chi phí
Số lượt chuyển đổi
+200
₫₫₫
Kế hoạch
Thông tin dự đoán
Tăng

Kế hoạch

Giao diện người dùng cho thấy một biểu đồ so sánh kế hoạch chuyển đổi
Số lượt chuyển đổi
Kế hoạch hiện tại
Kế hoạch mới
Tải xuống

Lập kế hoạch ngân sách một cách hiệu quả hơn

Lên kế hoạch để xác định ngân sách quảng cáo phù hợp cho các chiến dịch của bạn, nhờ đó, bạn có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Giao diện người dùng cho thấy một biểu đồ so sánh kế hoạch chuyển đổi
Số lượt chuyển đổi
Kế hoạch hiện tại
Kế hoạch mới
Tải xuống

Thông tin dự đoán

Giao diện người dùng cho thấy thông tin dự đoán trong 3 tháng và bộ chọn mức tác động theo mùa
Số lượt chuyển đổi
295,334,962₫
3.000
44,300₫
Lưu lượng truy cập

Dự đoán hiệu suất của chiến dịch

Xem việc điều chỉnh ngân sách quảng cáo hoặc chế độ cài đặt chiến dịch có thể tác động như thế nào đến các chỉ số hiệu suất (như số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và chi phí mỗi hành động).

Giao diện người dùng cho thấy thông tin dự đoán trong 3 tháng và bộ chọn mức tác động theo mùa
Số lượt chuyển đổi
295,334,962₫
3.000
44,300₫
Lưu lượng truy cập

Tăng

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn gợi ý từ khoá
Từ khoá được đề xuất
Giày chạy bộ
Thiết bị tập gym
Luyện tập 3 môn phối hợp
Thêm từ khoá

Khám phá các cơ hội mới

Xem các đề xuất phù hợp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Ví dụ: thêm từ khoá mới để nắm bắt các cơ hội mới trên Mạng Tìm kiếm.

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn gợi ý từ khoá
Từ khoá được đề xuất
Giày chạy bộ
Thiết bị tập gym
Luyện tập 3 môn phối hợp
Thêm từ khoá
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông tận dụng tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn chạy chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

Tạo kế hoạch

Chọn những chiến dịch mà bạn muốn đưa vào kế hoạch. Bạn nên chọn các chiến dịch hướng đến cùng một mục tiêu. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hoạt động hiệu quả nhất khi chuyển đổi ngân sách giữa nhiều chiến dịch.

Xem thông tin dự đoán

Biểu đồ dự đoán cho thấy cách những thay đổi về mức chi tiêu tổng thể có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các chiến dịch mà bạn đã chọn cho kế hoạch của mình.

Quản lý ngân sách

Bạn có thể lập kế hoạch ngân sách hằng tháng và hằng quý để có thể khai thác tối đa các chiến dịch của mình.