Ứng dụng di động Google Ads

Theo dõi các chiến dịch của bạn mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình theo thời gian thực, xem xem xét các đề xuất có ảnh hưởng mạnh, thực hiện thao tác nhanh để tăng hiệu suất.

Tải ứng dụng di động Google Ads xuống

Cách hoạt động của ứng dụng di động Google Ads

Ứng dụng di động Google Ads giúp bạn theo dõi hiệu suất của chiến dịch và thực hiện nhanh các thay đổi để cải thiện chiến dịch mọi lúc mọi nơi – bất kể bạn làm việc ở đâu.

Theo dõi hiệu suất mọi lúc mọi nơi

Xem hiệu suất của các tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa để điều chỉnh khi cần thiết.

Thực hiện các thao tác cải thiện tài khoản của bạn

Thao thác chỉnh sửa nhanh đối với chiến dịch, ngân sách, từ khóa và các yếu tố khác ngay cả khi bạn không dùng máy tính. Bạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa quảng cáo.

Ưu tiên áp dụng các đề xuất có ảnh hưởng mạnh

Sử dụng điểm tối ưu hóa để xem xét các đề xuất có ảnh hưởng mạnh, áp dụng các đề xuất một cách nhanh chóng và dễ dàng để cải thiện hiệu suất.

Nâng cao trải nghiệm của bạn trên Google Ads

Nhận thông báo theo thời gian thực, bao gồm thông tin tóm tắt về hiệu suất hằng tuần hoặc thông báo khi quảng cáo bị từ chối. Bạn cũng có thể liên lạc khi cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia ngay trong ứng dụng Google Ads.

Chia sẽ từ những trải nghiệm thực tế

Những doanh nghiệp này đã sử dụng ứng dụng di động Google Ads để cải thiện hiệu suất và hiệu quả trong công việc.

Khai thác tối đa tài khoản của bạn thông qua ứng dụng di động Google Ads

Tải ứng dụng di động Google Ads xuống

Bạn có thêm câu hỏi?

Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi