Chiến dịch ứng dụng

Tìm những người sẽ yêu thích ứng dụng của bạn

Với Chiến dịch ứng dụng, bạn có thể quảng cáo ứng dụng iOS hoặc ứng dụng Android của mình trên Google Tìm kiếm, YouTube, Google Play và các công cụ khác. Công nghệ của chúng tôi sẽ tối ưu hóa các Quảng cáo ứng dụng để tiếp cận những đối tượng quan tâm nhất đến những ứng dụng giống ứng dụng của bạn.

bắt đầu ngay

Bắt đầu bằng ba bước

Tạo quảng cáo ứng dụng của bạn

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo quảng cáo từ thông tin về ứng dụng của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm hình ảnh và video.

Chọn ngân sách của bạn

Đặt chi phí mỗi lần cài đặt (tCPI) mục tiêu và ngân sách hàng ngày tối đa của bạn và điều chỉnh các nội dung này bất cứ lúc nào.

Cho chúng tôi biết mục tiêu của bạn

Hãy quyết định những hành động mà bạn muốn người dùng thực hiện, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn trước những người phù hợp.

Quảng cáo ứng dụng của bạn trên khắp Google—chỉ từ một chiến dịch duy nhất

Cho chúng tôi biết mục tiêu của bạn

Chúng tôi sẽ hiển thị Quảng cáo ứng dụng của bạn cho những người có khả năng sẽ thực hiện hành động giúp phát triển hoạt động kinh doanh của bạn nhất bằng cách tối đa hóa cho số lượt cài đặt và mức độ tương tác. Hãy quyết định liệu bạn muốn mọi người:

  • Chỉ cần cài đặt ứng dụng mà không cần thực hiện thêm hành động nào
  • Hay thực hiện hành động trong ứng dụng, chẳng hạn như đặt mua sản phẩm hoặc lên cấp 2

Tạo và xem trước Quảng cáo ứng dụng của bạn

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo quảng cáo bằng cách sử dụng thông tin về ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play hoặc App Store và 4 dòng văn bản mà bạn cug cấp. Bạn có thể tùy chỉnh quảng cáo hơn nữa bằng cách sử dụng các hình ảnh hoặc video.

Thúc đẩy sự thành công của bạn

Tính năng Đặt giá thầu thông minh có thể giúp bạn dự đoán và nâng cao hiệu suất của chiến dịch.

Google sẽ giúp Quảng cáo ứng dụng mang lại nhiều giá trị hơn cho bạn

Chúng tôi sử dụng công nghệ máy học để xoay vòng quảng cáo và điều chỉnh giá thầu một cách tự động, vì thế, quảng cáo sẽ hiển thị cho những người phù hợp ở mức giá phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ có thể tối ưu hóa quảng cáo, giá thầu và ngân sách sau khi có đủ dữ liệu (khoảng 100 lượt chuyển đổi).
Cho tôi biết thêm

Tạo Chiến dịch ứng dụng

Bạn muốn hỏi về Chiến dịch ứng dụng?