Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Hình minh hoạ cho thấy khả năng thực hiện nhiều thay đổi trong một bước.
Chiến dịch quảng cáo trang phục mùa hè
Chiến dịch quảng cáo trang phục mùa đông

Dễ dàng thực hiện thay đổi trong các chiến dịch

Google Ads Editor là một ứng dụng miễn phí và bạn có thể tải xuống, làm việc khi không có kết nối Internet và thực hiện nhiều thay đổi cùng lúc một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hình minh hoạ cho thấy khả năng thực hiện nhiều thay đổi trong một bước.
Chiến dịch quảng cáo trang phục mùa hè
Chiến dịch quảng cáo trang phục mùa đông

Cách hoạt động của Google Ads Editor

Tải xuống
Quy mô
Xem xét

Tải xuống

Hình minh hoạ cho thấy cách áp dụng các thay đổi cho nhiều chiến dịch.
Chiến dịch Quảng cáo trang phục mùa hè
Chiến dịch Quảng cáo trang phục mùa đông
Chiến dịch Quảng cáo các mẫu thiết kế mới
Tải xuống

Làm việc trên các tài khoản khi không có kết nối Internet

Google Ads Editor giúp bạn dễ dàng tải chiến dịch xuống để có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi không có kết nối Internet.

Hình minh hoạ cho thấy cách áp dụng các thay đổi cho nhiều chiến dịch.
Chiến dịch Quảng cáo trang phục mùa hè
Chiến dịch Quảng cáo trang phục mùa đông
Chiến dịch Quảng cáo các mẫu thiết kế mới
Tải xuống

Quy mô

Giao diện người dùng cho thấy cách chỉnh sửa bản sao trên nhiều chiến dịch.
Chỉnh sửa nội dung mô tả
Giảm giá vào cuối tuần này
Thực hiện nhiều thay đổi

Sử dụng các công cụ chỉnh sửa hàng loạt

Nhanh chóng thực hiện các thay đổi đối với tất cả tài khoản của bạn cùng một lúc. Với Google Ads Editor, bạn có thể tìm kiếm và thay thế văn bản, di chuyển các mục cũng như huỷ hoặc thực hiện lại các thay đổi trên nhiều chiến dịch.

Giao diện người dùng cho thấy cách chỉnh sửa bản sao trên nhiều chiến dịch.
Chỉnh sửa nội dung mô tả
Giảm giá vào cuối tuần này
Thực hiện nhiều thay đổi

Xem xét

Giao diện người dùng cho thấy bản xem trước của các thay đổi được yêu cầu.
Quảng cáo
example-business.com
Wesley’s Clothes & Casuals
Giảm giá vào cuối tuần này
Đăng các thay đổi

Xem các thay đổi trước khi đăng

Xem nội dung chỉnh sửa trong bản nháp trước khi đăng lên chiến dịch. Ngoài ra, bạn có thể xuất và nhập các tệp để đồng nghiệp có thể xem và đề xuất các thay đổi.

Giao diện người dùng cho thấy bản xem trước của các thay đổi được yêu cầu.
Quảng cáo
example-business.com
Wesley’s Clothes & Casuals
Giảm giá vào cuối tuần này
Đăng các thay đổi
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông tận dụng tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn chạy chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng Google Ads Editor

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

Tải tài khoản xuống

Bắt đầu bằng cách tải một hoặc nhiều tài khoản Google Ads xuống. Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản Google Ads, thì Google Ads Editor có thể lưu trữ tất cả các tài khoản đó để bạn dễ dàng xem, tạo và chỉnh sửa.

Thực hiện các thay đổi đối với tài khoản

Bạn có thể thực hiện các thay đổi riêng lẻ hoặc thay đổi hàng loạt. Trước khi đăng các thay đổi lên Google Ads, bạn có thể kiểm tra các thay đổi và giải quyết mọi lỗi có thể xảy ra.

Đăng các thay đổi

Sau khi bạn đăng lên Google Ads, các thay đổi sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn.