Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Giao diện người dùng cho thấy kết quả tóm tắt về thử nghiệm.
Thông tin tóm tắt về thử nghiệm
Số lượt nhấp
+17%
Số lượt hiển thị
+52%

Thử nghiệm dễ dàng và đáng tin cậy

Công cụ Thử nghiệm có thể giúp bạn tạo, quản lý và tối ưu hoá các thử nghiệm ở cùng một nơi.

Giao diện người dùng cho thấy kết quả tóm tắt về thử nghiệm.
Thông tin tóm tắt về thử nghiệm
Số lượt nhấp
+17%
Số lượt hiển thị
+52%
Cải thiện
Phân tích
Tối ưu hoá

Cải thiện

Giao diện người dùng cho thấy các cách tuỳ chỉnh thử nghiệm.
Thử nghiệm tuỳ chỉnh
Tên thử nghiệm
Thử nghiệm 1
Chiến dịch căn bản
Chiến dịch thử nghiệm

Tối đa hoá hiệu suất cho các chiến dịch

Thử nghiệm các chế độ cài đặt chiến dịch quảng cáo và tính năng mới trong một môi trường an toàn, giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

Giao diện người dùng cho thấy các cách tuỳ chỉnh thử nghiệm.
Thử nghiệm tuỳ chỉnh
Tên thử nghiệm
Thử nghiệm 1
Chiến dịch căn bản
Chiến dịch thử nghiệm

Phân tích

Giao diện người dùng so sánh một chiến dịch với một thử nghiệm.
Chiến dịch
2.223
133,963,939₫
5
Thử nghiệm
+377
+1,329,007₫
+3

Theo dõi thử nghiệm

Tìm hiểu hiệu suất của thử nghiệm so với chiến dịch gốc để có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Giao diện người dùng so sánh một chiến dịch với một thử nghiệm.
Chiến dịch
2.223
133,963,939₫
5
Thử nghiệm
+377
+1,329,007₫
+3

Tối ưu hoá

Giao diện người dùng cho thấy lựa chọn đồng bộ hoá thử nghiệm đang bật.
Bật
Tắt
Bật tính năng đồng bộ hoá

Đồng bộ hoá các thay đổi đối với chiến dịch gốc

Để đảm bảo thử nghiệm của bạn vẫn hợp lệ, chúng tôi sẽ tự động cập nhật mọi thay đổi mà bạn thực hiện trong chiến dịch gốc cho thử nghiệm.

Giao diện người dùng cho thấy lựa chọn đồng bộ hoá thử nghiệm đang bật.
Bật
Tắt
Bật tính năng đồng bộ hoá
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

 • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất cho AdWords
 • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông khai thác tối đa ngân sách của bạn
 • Chúng tôi sẽ giúp bạn ra mắt chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng Thử nghiệm

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản dưới đây để tìm hiểu cách bắt đầu.

 • Thiết lập thử nghiệm

  Chọn chiến dịch quảng cáo gốc mà bạn muốn thử nghiệm. Chúng tôi sẽ hiển thị những chiến dịch mà bạn chọn và tạo thử nghiệm.

 • Chọn tối đa hai mục tiêu để đo lường

  Đây là cách bạn sẽ đo lường mức độ thành công cho thử nghiệm của mình. Bạn cũng sẽ thấy các chỉ số này trong báo cáo chiến dịch.

 • Lên lịch thử nghiệm

  Chọn thời điểm bắt đầu và thời lượng mà bạn muốn cho thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm của bạn được lên lịch, hãy nhớ theo dõi thử nghiệm đó thường xuyên.