Tài khoản người quản lý Google Ads

Quản lý tất cả các tài khoản Google Ads của bạn từ một nơi duy nhất

Tài khoản người quản lý (trước đây là Trung tâm khách hàng (MCC)) có thể giúp bạn quản lý nhiều tài khoản. Chỉ với một lần đăng nhập duy nhất và một trang tổng quan, trình quản lý quảng cáo trực tuyến này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thực hiện các công việc như báo cáo, kiểm soát quyền truy cập và lập hóa đơn tổng hợp.

Tạo một tài khoản người quản lý

Cách thức hoạt động của tài khoản người quản lý Google Ads

Bạn nên liên kết nhiều tài khoản Google Ads để có thể truy cập và quản lý các tài khoản đó trực tuyến chỉ với một lần đăng nhập duy nhất.

Quản lý chiến dịch trên nhiều tài khoản

Dễ dàng cập nhật trên nhiều tài khoản, kể cả việc thay đổi ngân sách hàng ngày và tạm dừng chiến dịch. Sử dụng nhãn để sắp xếp các tài khoản, tạo quy tắc tự động, thiết lập cảnh báo và nhận thông báo qua email.

Cấp quyền truy cập và kiểm soát

Chia sẻ quyền truy cập với những người quản lý khác, cấp quyền truy cập mới và kiểm soát cấp độ truy cập trong trường hợp bạn muốn thay đổi vai trò của người nào đó.

Theo dõi hiệu quả hoạt động

Dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động và theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo và chia sẻ các báo cáo tự động về bất cứ điều gì từ báo cáo hiệu quả hoạt động của từ khóa đến báo cáo thứ nguyên.

Hợp nhất hóa đơn thanh toán của bạn

Kết hợp hóa đơn của nhiều tài khoản thành một hóa đơn hàng tháng. Xem thông tin về ngân sách và dễ dàng theo dõi để biết tài khoản nào đang được lập hóa đơn thông qua trang tổng quan của tài khoản người quản lý.

Quản lý tất cả các tài khoản Google Ads của bạn từ một nơi duy nhất

Bạn có muốn hỏi thêm gì không?