Tất cả tài khoản Google Ads của bạn đều ở cùng một nơi.

Theo dõi và quản lý tất cả tài khoản Google Ads của bạn từ một trang tổng quan. Tiết kiệm thời gian với quản lý và báo cáo chiến dịch nhiều tài khoản, kiểm soát truy cập và thanh toán tổng hợp.

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ
scroll icon
“Nhờ chế độ xem chiến dịch mới trong tài khoản người quản lý, giờ đây chúng tôi có thể quản lý và tối ưu hóa tất cả chiến dịch từ một chế độ xem duy nhất.”
Jeremy Legrand, Trưởng bộ phận tiếp thị trên công cụ tìm kiếm, Kaymu

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Truy cập vào tài khoản của bạn một cách nhanh chóng.

clock icon

Tiết kiệm thời gian với một lần đăng nhập duy nhất.

Với tài khoản người quản lý (trước đây là Trung tâm khách hàng hoặc MCC), bạn có thể liên kết tất cả tài khoản Google Ads mà bạn quản lý và truy cập các tài khoản đó chỉ với một lần đăng nhập duy nhất. Không cần yêu cầu mật khẩu để liên kết tài khoản — chỉ cần yêu cầu cấp quyền.

visibility icon

Xem tất cả tài khoản của bạn cùng một lúc.

Quản lý các tài khoản và chiến dịch riêng lẻ hoặc xem tất cả các tài khoản và chiến dịch cùng một lúc. Sử dụng nhãn tài khoản để tổ chức tài khoản, tạo quy tắc tự động và đặt cảnh báo cũng như thông báo qua email. Bạn cũng có thể thực hiện hành động nhanh chóng bằng cách cập nhật ngân sách hàng ngày và bật hoặc tạm dừng chiến dịch trên các tài khoản.

access icon

Cấp quyền truy cập và kiểm soát.

Tài khoản người quản lý được tạo với sự chú trọng về nhu cầu tổ chức lớn hơn. Tạo tài khoản người quản lý phụ lồng nhau để chia sẻ quyền truy cập với những người quản lý khác, cấp quyền truy cập mới và kiểm soát cấp truy cập trong trường hợp vai trò của người nào đó bị thay đổi.

TÌM HIỂU THÊM

Tạo báo cáo chi tiết

Xem những gì hoạt động tốt. Khắc phục những gì chưa hoạt động tốt.

checkboard icon

Theo dõi hiệu suất và chia sẻ báo cáo.

Dễ dàng so sánh hiệu suất trên tất cả tài khoản và chạy báo cáo cho bất cứ điều gì từ hiệu suất từ khóa đến báo cáo thứ nguyên. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh cài đặt để tự động tạo và gửi báo cáo qua email theo định kỳ.

graphline icon

Thiết lập theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản.

Theo dõi chuyển đổi trên nhiều tài khoản Google Ads bằng cách sử dụng một đoạn mã chuyển đổi duy nhất. Việc này cho phép bạn tạo báo cáo đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn, theo dõi từ khóa, giảm thiểu đếm sai và tăng tốc độ trang web.

Hợp nhất thanh toán

Dễ dàng thanh toán.

thanks icon

Thanh toán hợp lý hơn.

Thanh toán tổng hợp là một cách đơn giản mà đại lý, người bán lại và nhà quảng cáo lớn có thể sử dụng để kết hợp hóa đơn cho nhiều tài khoản thành một hóa đơn hàng tháng. Nếu bạn chuyển chi phí phân phát quảng cáo cho khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo chi phí hàng tháng, cho thấy hoạt động của từng tài khoản Google Ads.

graphbar box icon

Luôn nắm được ngân sách.

Nhận nội dung cập nhật ngân sách cho tất cả tài khoản được quản lý và dễ dàng theo dõi tài khoản nào đang được thanh toán thông qua trang tổng quan tài khoản người quản lý của bạn. Tab “Ngân sách” hiển thị thông tin thanh toán có liên quan để giúp bạn theo dõi chi tiêu cho tất cả các tài khoản được quản lý của bạn.

Bắt đầu.

Thiết lập tài khoản người quản lý và hợp lý hóa tất cả chiến dịch của bạn.

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ