Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn tài khoản được liên kết trên trang tổng quan Google Ads.
Tài khoản được liên kết
Tạo quy tắc

Quản lý ứng dụng và chiến dịch bằng tài khoản người quản lý

Tài khoản người quản lý có thể giúp bạn quản lý nhiều tài khoản. Chỉ với một lần đăng nhập và một trang tổng quan, trình quản lý quảng cáo trực tuyến này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi báo cáo, kiểm soát quyền truy cập và thực hiện thanh toán tổng hợp.

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn tài khoản được liên kết trên trang tổng quan Google Ads.
Tài khoản được liên kết
Tạo quy tắc
Quy mô
Kiểm soát
Theo dõi

Quy mô

Giao diện người dùng cho thấy một trình chỉnh sửa ngân sách chiến dịch
Thay đổi ngân sách
Tạm dừng quảng cáo
Bật quảng cáo
Chỉnh sửa

Quản lý chiến dịch trên nhiều tài khoản

Dễ dàng cập nhật trên nhiều tài khoản, bao gồm cả việc thay đổi ngân sách hằng ngày và tạm dừng chiến dịch. Sử dụng nhãn để sắp xếp các tài khoản, tạo quy tắc tự động, thiết lập cảnh báo và nhận thông báo qua email.

Giao diện người dùng cho thấy một trình chỉnh sửa ngân sách chiến dịch
Thay đổi ngân sách
Tạm dừng quảng cáo
Bật quảng cáo
Chỉnh sửa

Kiểm soát

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn quyền truy cập vào tài khoản
Mời người dùng truy cập vào tài khoản này
example-email@mail.com
Quyền quản trị
Quyền truy cập tiêu chuẩn

Cấp quyền truy cập và kiểm soát

Chia sẻ quyền truy cập với những người quản lý khác, cấp quyền truy cập mới và kiểm soát cấp truy cập trong trường hợp bạn muốn thay đổi vai trò của người nào đó.

Giao diện người dùng cho thấy bộ chọn quyền truy cập vào tài khoản
Mời người dùng truy cập vào tài khoản này
example-email@mail.com
Quyền quản trị
Quyền truy cập tiêu chuẩn

Theo dõi

Giao diện người dùng cho thấy biểu đồ về số lượt hiển thị của từ khoá
Số lượt hiển thị từ khoá
Hiện đại
Thiết bị chiếu sáng
Đồ nội thất

Theo dõi hiệu suất

Dễ dàng so sánh hiệu suất và theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Tạo và chia sẻ báo cáo hiệu suất tự động cho các quảng cáo, từ khoá, v.v.

Giao diện người dùng cho thấy biểu đồ về số lượt hiển thị của từ khoá
Số lượt hiển thị từ khoá
Hiện đại
Thiết bị chiếu sáng
Đồ nội thất
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông tận dụng tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn chạy chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng tài khoản người quản lý

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

Tạo tài khoản người quản lý

Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng email mà bạn muốn dùng để quản lý tài khoản người quản lý mới. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tối đa 20 tài khoản Google Ads.

Đặt tên cho tài khoản người quản lý

Đây là tên mà khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy trong tài khoản khách hàng của họ.

Chọn cách bạn dự định sử dụng tài khoản

Bạn có thể sử dụng tài khoản người quản lý để quản lý tài khoản Google Ads của riêng mình hoặc để quản lý tài khoản của người khác khi được họ cho phép.