Liên hệ với Google Ads để được hỗ trợ tạo tài khoản

Các chuyên gia Google Ads luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí để giúp bạn tạo tài khoản mới. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể giúp bạn tạo chiến dịch đầu tiên mà không tính thêm phí.

Hỗ trợ trò chuyện miễn phí

Thời gian trợ giúp thiết lập tài khoản:
từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 6:00 chiều