Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Chuyên gia Google Ads

Bắt đầu chiến dịch với Chuyên gia Google Ads

Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Thiết lập và chạy chiến dịch đầu tiên
với hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia

Đặt lịch gọi hoặc trò chuyện riêng với Chuyên gia Google Ads trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi đăng ký để được hướng dẫn về các bước đầu tiên cho chiến dịch.

  • Nắm được các bước đầu tiên đơn giản và dễ thực hiện

    Tìm hiểu và chạy chiến dịch dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia.

  • Hiểu sơ lược các tính năng và bản cập nhật nền tảng

    Chúng tôi sẽ giới thiệu về chức năng mới nhất của nền tảng, bao gồm cả các tính năng AI mới trong Google Ads.

  • Xem lại chiến dịch trước khi chạy chính thức

    Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông, chọn các từ khoá phù hợp và tối ưu hoá ngân sách cho bạn.

Bạn cần được trợ giúp về một chiến dịch hiện có?

Đối với các câu hỏi về chiến dịch đang hoạt động, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp.

Bắt đầu chiến dịch bằng cách tham gia
buổi hướng dẫn riêng với Chuyên gia Google Ads

Hình minh hoạ chiếc điện thoại mà công ty quảng cáo ABC dùng để trò chuyện với Chuyên gia Google Ads.
Chuyên gia Google Ads
Chào mừng bạn quay lại!
ABC Advertising
Chào bạn!
Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn hôm nay?
2. Hỗ trợ sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khoá
1. Tìm hiểu về hoá đơn của tôi
Nhập vào đây |