Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Používateľské rozhranie okna s odporúčaniami a skóre optimalizácie
Odporúčania
Vaše skóre optimalizácie
82,8 %

Optimalizujte svoj reklamný účet

Odporúčania vám pomôžu zlepšiť výkonnosť analýzou histórie výkonnosti vášho účtu, nastavení kampaní, trendov na Googli a ďalších údajov.

Používateľské rozhranie okna s odporúčaniami a skóre optimalizácie
Odporúčania
Vaše skóre optimalizácie
82,8 %
Zlepšenie
Optimalizácia
Výsledky
Efektivita

Zlepšenie

Používateľské rozhranie s výberom medzi ponukami, opravami a reklamnými kreatívami
Ponuky
Opravy
Reklamné kreatívy

Dostávajte prispôsobené návrhy

Odporúčania sú prispôsobené návrhy, ktoré vám pomáhajú zlepšovať výkonnosť kampane. Môžu vám predstaviť nové funkcie, pomôcť lepšie využiť rozpočet alebo zvýšiť efektivitu.

Používateľské rozhranie s výberom medzi ponukami, opravami a reklamnými kreatívami
Ponuky
Opravy
Reklamné kreatívy

Optimalizácia

Používateľské rozhranie so skóre optimalizácie
Vaše skóre optimalizácie
82 %

Určujte priority pomocou skóre optimalizácie

Zhodnoťte svoje skóre optimalizácie a stanovte si priority na základe odporúčaní vo všetkých typoch kampaní. Skóre má hodnoty od 0 do 100 %, pričom 100 % znamená, že váš účet môže naplno využívať potenciál svojej výkonnosti.

Používateľské rozhranie so skóre optimalizácie
Vaše skóre optimalizácie
82 %

Výsledky

Graf znázorňujúci nárast počtu konverzií
Konverzie
+14 %

Zlepšenie výkonnosti

U inzerentov, ktorí pomocou odporúčaní zvýšili svoje skóre optimalizácie na úrovni účtu o 10 bodov, sme zaznamenali priemerný nárast počtu konverzií o 14 %.

Graf znázorňujúci nárast počtu konverzií
Konverzie
+14 %

Efektivita

Používateľské rozhranie okna, v ktorom sa nastavuje automatické používanie odporúčaní
Automaticky používať odporúčania

Automatické použitie odporúčaní

Ak chcete ušetriť čas, môžete nastaviť automatické používanie vybraných typov odporúčaní. Kedykoľvek máte možnosť zmeniť výber alebo sa z automatického používania úplne odhlásiť.

Používateľské rozhranie okna, v ktorom sa nastavuje automatické používanie odporúčaní
Automaticky používať odporúčania
Zákazník služby Google Ads chatuje s priateľským expertom zo služby Google Ads

Vytvorte svoju prvú kampaň v spolupráci s odborníkom na Google Ads

  • Budeme vás informovať o najnovších aktualitách na platforme.
  • Navrhneme mediálny plán, ktorý využije váš rozpočet naplno.
  • Praktickými pokynmi vám pomôžeme spustiť prvú kampaň.
Začať

Začíname s odporúčaniami

Vieme, že používanie nového nástroja môže byť náročné. Kliknite na text zobrazený nižšie a zistite, ako začať.

Odporúčania pravidelne kontrolujte

Môžete naplánovať mesačné a štvrťročné rozpočty, aby ste zaistili maximálne využitie kampaní.

Sledujte výkonnosť reklám

Zhodnoťte, ako odporúčania ovplyvnili výkonnosť vášho účtu. Zmeny, ktoré ste vykonali použitím odporúčaní, sa zobrazia na stránke História zmien v účte.

Aktivujte si automatické používanie odporúčaní

Vyberte, ktoré typy odporúčaní chcete používať automaticky. Po aktivácii môžete na karte História sledovať, ktoré odporúčania sa používajú.