Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Ilustrácia znázorňujúca čiarový graf dosahu reklamy so štatistikami výdavkov publika
70%
Oslovené publikum
€€

Prispôsobte si mediálnu stratégiu na YouTube

Získajte pomoc s plánovaním videí, tvorbou mediálnej stratégie, vyhľadávaním nových publík, zostavami a oslovovaním vhodných zákazníkov na YouTube a na internete.

Ilustrácia znázorňujúca čiarový graf dosahu reklamy so štatistikami výdavkov publika
70%
Oslovené publikum
€€

Ako funguje Plánovač dosahu

Výber publika
Objavenie správnej kombinácie reklám
Zobrazenie kľúčových metrík
Preskúmajte vplyv reklám vo viacerých médiách

Výber publika

Záujem
Zostavy
Krása a wellness
Životný štýl
Hudba
Komédia

Spoznajte svoje publikum a nájdite spôsoby, ako ho osloviť

Definujte svojich ideálnych zákazníkov a spoznajte najefektívnejšie spôsoby, ako osloviť publikum na YouTube.

Záujem
Zostavy
Krása a wellness
Životný štýl
Hudba
Komédia

Objavenie správnej kombinácie reklám

Výrobky vo vašom pláne
Mikrospot a preskočiteľná reklama in‑stream
Videokampaň zameraná na akciu
Masthead

Objavenie správnej kombinácie reklám

Po výbere publika vám Plánovač dosahu odporučí správnu kombináciu videoreklám pre vaše ciele a rozpočet.

Výrobky vo vašom pláne
Mikrospot a preskočiteľná reklama in‑stream
Videokampaň zameraná na akciu
Masthead

Zobrazenie kľúčových metrík

Odporúčania
Oslovené publikum
70%

Zobrazenie kľúčových metrík

Niekoľkými kliknutiami zobrazíte najdôležitejšie metriky, napríklad dosah, frekvenciu, zobrazenia alebo konverzie pre vami definované publikum. Okrem toho môžete robiť priebežné úpravy, aby ste zistili, ako by sa zmenil váš dosah.

Odporúčania
Oslovené publikum
70%

Preskúmajte vplyv reklám vo viacerých médiách

Vplyv na dosah
TV+YT
TV
€€

Preskúmajte vplyv reklám vo viacerých médiách

Vďaka partnerstvám s dôveryhodnými poskytovateľmi údajov tretej strany vo vybraných krajinách je možné plánovať aj scenáre kombinujúce médiá, teda televíziu a YouTube. Môžete si pozrieť aj odhadovaný vplyv rôzneho rozdelenia rozpočtu na dosah.

Vplyv na dosah
TV+YT
TV
€€
Zákazník služby Google Ads chatuje s priateľským expertom zo služby Google Ads

Vytvorte svoju prvú kampaň v spolupráci s odborníkom na Google Ads

 • Budeme vás informovať o najnovších aktualitách na platforme.
 • Navrhneme mediálny plán, ktorý využije váš rozpočet naplno.
 • Praktickými pokynmi vám pomôžeme spustiť prvú kampaň.
Začať

Ešte dnes začnite plánovať svoje kampane

Otvorte podľa tohto postupu Plánovač dosahu a začnite vytvárať prognózy pre svoje mediálne plány.

 • Prejsť na Plánovač dosahu

  V účte Google Ads je Plánovač dosahu k dispozícii v ponuke Nástroje a nastavenia na karte Plánovanie.

 • Vytvorte si nový mediálny plán

  Kliknutím na ikonu plus + vytvorte nový mediálny plán a po jeho vytvorení kliknite na Uložiť.

 • Skontrolujte svoj mediálny plán

  Po kliknutí na Zobraziť prognózu skontrolujte prognózu a prispôsobte si ju. Zistíte tak, akú výkonnosť môžu vaše kampane dosahovať.