Účty správcu Google Ads

Spravujte všetky svoje účty Google Ads z jedného miesta

Účet správcu, ktorý bol v minulosti známy ako účet Moje klientske centrum (MKC), vám pomôže spravovať viaceré účty. Tento správca online reklamy vám s využitím jednotného prihlásenia a informačného panela ušetrí čas strávený správou prehľadov, ovládaním prístupu a konsolidáciou fakturácie.

Vytvoriť účet správcu

Ako fungujú účty správcu Google Ads

Prepojte viaceré účty Google Ads, aby ste k nim mali prístup a mohli ich spravovať online pomocou jediného prihlásenia.

Spravujte kampane v rôznych účtoch

Jednoducho aktualizujte viaceré účty vrátane zmeny denných rozpočtov a pozastavenia kampaní. Pomocou štítkov usporiadajte účty, vytvárajte automatické pravidlá, nastavujte upozornenia a dostávajte e‑mailové upozornenia.

Udeľujte a ovládajte prístup

Zdieľajte prístup s ďalšími správcami, udeľujte nový prístup a riaďte úroveň prístupu, ak sa niekoho rola zmení.

Monitorujte výkonnosť

Jednoducho porovnávajte výkonnosť a sledujte konverzie v rôznych účtoch. Navyše generujte a zdieľajte automatické prehľady týkajúce sa čohokoľvek od výkonnosti kľúčových slov až po prehľady dimenzií.

Konsolidujte si fakturáciu

Zlúčte faktúry z viacerých účtov do jednej mesačnej faktúry. Dostávajte novinky o rozpočte a prostredníctvom informačného panela účtu správcu jednoducho sledujte, ktorý účet sa fakturuje.

Spravujte všetky svoje účty Google Ads z jedného miesta

Máte ďalšie otázky?