Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Štyria spolupracovníci sedia za konferenčným stolom v štýlovej kancelárii obklopenej rastlinami

Partnerstvo, ktoré vedie k úspechom

Zapojením sa do programu Google Partners získate prístup k školeniam, podpore a zdrojom, ktoré vašim klientom pomôžu dosiahnuť úspech a vašej firme pomôžu rásť a odlíšiť sa od ostatných v odvetví.
Zaregistrujte sa účtom správcu služby Google Ads vašej firmy.

Štyria spolupracovníci sedia za konferenčným stolom v štýlovej kancelárii obklopenej rastlinami

Vzdelávanie a štatistiky

Vzdelávanie a štatistiky

Člen
Partner
Prémiový partner

Vzdelávanie a certifikácie k službám

Rozvíjajte si poznatky o službách, získavajte certifikácie v Skillshope a rozširujte si znalosti služby Google Ads prostredníctvom priamych prenosov a školení na vyžiadanie.

Prispôsobené odporúčania v účte

Dostávajte prispôsobené odporúčania, ktoré pomôžu zlepšiť kampane Google Ads vašich klientov.

Výročný report z odvetvia

Objavte štatistiky, analýzy a trendy v odvetví od Googlu, ktoré vám pomôžu robiť informovanejšie rozhodnutia o firme a stratégii kampaní pre klientov.

Uznanie a odmeny

Uznanie a odmeny

Člen
Partner
Prémiový partner

Súťaže a odmeny

Štvrťročné výzvy programu Google Partners Rewards vám pomôžu inšpirovať a motivovať tímy, aby si rozširovali znalosti a dosahovali úspechy v prospech firmy aj klientov.

Promo ponuky

Promo ponuky vám umožnia posilniť reklamné rozpočty nových klientov pomocou kreditov Google Ads.

Odznak Google Partner

Odznak Google Partners svedčí o tom, že máte najaktuálnejšie odborné znalosti o službe Google Ads, a zároveň vám pomáha vyniknúť pred klientmi a odlíšiť sa od ostatných v odvetví.

Adresár

Inzerenti hľadajúci firmy, ako je vaša, vás budú môcť nájsť vďaka adresáru programu Google Partners.

Prístup a podpora

Prístup a podpora

Člen
Partner
Prémiový partner

Podpora služby Google Ads

Zistite, ako využívať Google Ads naplno, a nájdite potrebnú podporu v centre pomoci služby Google Ads.

Podujatia s vedúcimi pracovníkmi (len pre pozvaných)

Výkonní pracovníci agentúr s odznakom Premier Partner sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré Google pripravuje špeciálne pre nich. Patria sem stretnutia pri okrúhlom stole s vedúcimi oddelení predaja a služieb, prispôsobené obchodné koučovanie a zdieľanie inšpiratívnych myšlienok od odborníkov v odvetví.

Špecializovaná podpora účtu (len pre pozvaných)

V závislosti od trhu a veľkosti firmy má väčšina prémiových partnerov k dispozícii špecializovanú strategickú podporu a podporu predaja.

Dva odznaky Google znázorňujú rozdiel medzi odznakom Google Partner a odznakom Premier Google Partner

Hodnota odznaku

Odznak Google Partner ukazuje vašim klientom, že ste odborníkmi na Google Ads, a pomáha vám odlíšiť sa od ostatných v odvetví.
Prehliadať prémiových partnerov

Program navrhnutý na dosahovanie skutočných výsledkov

Zapojte sa do programu Google Partners ešte dnes

Rozvíjajte svoje zručnosti v službe Google Ads, umožnite firme vyniknúť a pomôžte klientom dosiahnuť želané výsledky.
Zaregistrujte sa účtom správcu služby Google Ads vašej firmy.