Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Používateľské rozhranie zobrazuje graf konverzií vo vzťahu k nákladom
Konverzie
+200
€€€

Vytvorte plán pre reklamný rozpočet a podporu rastu firmy

Plánovač výkonnosti vám pomáha rýchlo a jednoducho využiť reklamný rozpočet naplno.

Používateľské rozhranie zobrazuje graf konverzií vo vzťahu k nákladom
Konverzie
+200
€€€
Plán
Prognóza
Rast

Plán

Používateľské rozhranie s grafom porovnávajúcim plán konverzií
Konverzie
Existujúci plán
Nový plán
Stiahnuť

Plánujte rozpočet efektívnejšie

Vytvorte plán, ktorý vám pomôže stanoviť pre svoje kampane správny reklamný rozpočet, aby ste dosiahli svoje obchodné ciele.

Používateľské rozhranie s grafom porovnávajúcim plán konverzií
Konverzie
Existujúci plán
Nový plán
Stiahnuť

Prognóza

Používateľské rozhranie s prognózou na tri mesiace a selektorom sezónneho vplyvu
Konverzie
11 500 €
3 000
1,72 €
Návštevnosť

Predvídajte výkonnosť kampane

Zistite, ako by zmeny nastavenia kampane alebo reklamného rozpočtu mohli ovplyvniť metriky výkonnosti, napríklad počet kliknutí, počet konverzií a cenu za akciu.

Používateľské rozhranie s prognózou na tri mesiace a selektorom sezónneho vplyvu
Konverzie
11 500 €
3 000
1,72 €
Návštevnosť

Rast

Používateľské rozhranie so selektorom návrhov kľúčových slov
Navrhované kľúčové slová
Bežecká obuv
Vybavenie do posilňovne
Triatlonový tréning
Pridať kľúčové slová

Objavte nové príležitosti

Využívajte relevantné návrhy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť obchodné ciele. Môže ísť napríklad o pridanie nových kľúčových slov, vďaka ktorým využijete nové príležitosti vo vyhľadávaní.

Používateľské rozhranie so selektorom návrhov kľúčových slov
Navrhované kľúčové slová
Bežecká obuv
Vybavenie do posilňovne
Triatlonový tréning
Pridať kľúčové slová
Zákazník služby Google Ads chatuje s priateľským expertom zo služby Google Ads

Vytvorte svoju prvú kampaň v spolupráci s odborníkom na Google Ads

  • Budeme vás informovať o najnovších aktualitách na platforme.
  • Navrhneme mediálny plán, ktorý využije váš rozpočet naplno.
  • Praktickými pokynmi vám pomôžeme spustiť prvú kampaň.
Začať

Začíname s plánovačom výkonnosti

Vieme, že používanie nového nástroja môže byť náročné. Kliknite na text zobrazený nižšie a zistite, ako začať.

Vytvorte si plán

Vyberte kampane, ktoré chcete zahrnúť do plánu. Odporúčame vybrať kampane s rovnakým cieľom. Plánovač výkonnosti funguje najlepšie, keď presúva rozpočty medzi viacerými kampaňami.

Pozrite si prognózu

Graf prognózy informuje, ako by mohli zmeny celkových výdavkov ovplyvniť výkonnosť všetkých kampaní, ktoré ste v rámci plánu vybrali.

Spravujte rozpočet

Môžete naplánovať mesačné a štvrťročné rozpočty, aby ste zaistili maximálne využitie kampaní.