Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Riešenia využívajúce umelú inteligenciu vám pomôžu rýchlejšie posunúť marketing na ďalšiu úroveň

Reklamné riešenia využívajúce umelú inteligenciu od Googlu vám pomôžu objavovať nových zákazníkov, získavať príležitosti na zvýšenie výkonu a urýchliť rast firmy.

Dve ženy sa pozerajú na laptop
Znásobte svoje výsledky
Znásobte svoje kontakty so zákazníkmi
Znásobte svoje skúsenosti

Znásobte svoje výsledky

Rôzne ikony Googlu usporiadané do kruhu

Podporte rast aj ziskovosť

Dosiahnite spoľahlivú návratnosť investícií a optimalizujte výkonnosť v reálnom čase. Umelá inteligencia od Googlu vám pomôže získavať za vynaložené peniaze prírastkové konverzie a hodnotu.

Rôzne ikony Googlu usporiadané do kruhu

Znásobte svoje kontakty so zákazníkmi

Ilustrácia laptopu s logom Google Ads na obrazovke

Nájdite najhodnotnejšie publiká

Spojte svoje znalosti so spotrebiteľskými štatistikami Googlu a držte krok s rýchlo sa meniacimi trendmi a oslovte zákazníkov, nech sú kdekoľvek.

Ilustrácia laptopu s logom Google Ads na obrazovke

Znásobte svoje skúsenosti

Žena drží otvorený laptop

Zapojte do práce umelú inteligenciu od Googlu

Vaše znalosti sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Využívajte svoje obchodné vedomosti, stratégiu a kreativitu v kombinácii s umelou inteligenciou od Googlu a maximalizujte svoje výsledky.

Žena drží otvorený laptop
Zákazník služby Google Ads chatuje s priateľským expertom zo služby Google Ads

Vytvorte svoju prvú kampaň v spolupráci s odborníkom na Google Ads

  • Budeme vás informovať o najnovších aktualitách na platforme.
  • Navrhneme mediálny plán, ktorý využije váš rozpočet naplno.
  • Praktickými pokynmi vám pomôžeme spustiť prvú kampaň.
Začať

Objavte ďalšie riešenia, ktoré pomôžu vašej firme

Riešenia služby Google Ads vám pomôžu dosiahnuť ciele prostredníctvom kampaní, ktoré umožňujú nájsť zákazníkov na celom Googli, presného merania a použiteľných štatistík o výkonnosti. Prečítajte si viac o nastavovaní cieľov pre svoj zvolený marketingový cieľ.

Čo technológia umelej inteligencie v súčasnosti umožňuje marketingovým špecialistom…

Slovami špičkových marketingových špecialistov.

  • Objavte novú hodnotu a príležitosti na zvýšenie výkonnosti

    „Veľa organizácií si myslí, že automatizácia vedie k úsporám, no cieľom automatizácie je odbremeniť človeka od robotickej práce a vytvoriť kapacitu na premýšľanie.“ Doug Rozen – generálny riaditeľ firmy Dentsu Media Americas

  • Umožnite využitie relevancie a prispôsobenia vo veľkom

    „Celá automatizácia je o využití potenciálu predpokladaných konverzných pomerov. To jednoducho znamená zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by sa s nimi malo zaobchádzať: ako s jednotlivcami s jedinečnými preferenciami, vkusom a túžbami.“ Patrick Gilbert – prevádzkový riaditeľ vo firme AdVenture Media