Google Ads Editor

Jednoducho vykonávajte zmeny vo svojich kampaniach

Google Ads Editor je bezplatná aplikácia na stiahnutie, ktorá umožňuje pracovať offline a rýchlo a jednoducho vykonávať hromadné zmeny.

Stiahnuť Google Ads Editor

Stiahnite si Google Ads Editor v počítači so systémom Windows alebo Mac OS

Ako funguje Google Ads Editor

Použite náš nástroj na tvorbu a úpravu reklám a dosiahnite tak vyššiu produktivitu a účinnosť pri spravovaní kampaní.

Pracujte vo svojich účtoch offline

Náš nástroj na úpravu reklám umožňuje stiahnuť vaše kampane, takže môžete pracovať, aj keď ste offline.

Využite nástroje na hromadné úpravy

Vykonávajte rýchle zmeny vo všetkých svojich účtoch naraz. Google Ads Editor umožňuje vyhľadať a nahradiť text, presúvať položky a vrátiť alebo zopakovať zmeny vo viacerých kampaniach.

Skontrolujte zmeny pred ich odoslaním

Pozrite si koncepty svojich úprav, než ich použijete vo svojich kampaniach. Navyše môžete exportovať a importovať súbory, takže vaši kolegovia môžu zmeny kontrolovať a navrhovať úpravy.

Pozrite si štatistiky výkonnosti

Sledujte dôležité metriky kampaní, ako sú miera prekliknutí, cena, pozícia a informácie o konverzii.

Zjednodušte správu kampaní pomocou aplikácie Google Ads Editor

Máte otázky týkajúce sa aplikácie Google Ads Editor?