Nástroj na efektívnu správu účtu AdWords

Máme pre vás bezplatnú aplikáciu na správu veľkých účtov AdWords.

STIAHNUŤ

Click to Scroll Down

AKO TO FUNGUJE

Stiahnite si účty

Po stiahnutí aplikácie Google Ads Editor a jedného alebo viacerých účtov môžete pokračovať v práci, aj keď budete offline.

Spravujte reklamy

Pomocou nástrojov na hromadnú úpravu môžete rýchlo vykonávať zmeny vo všetkých svojich účtoch. V skupinách a kampaniach môžete vyhľadávať a nahrádzať text, kopírovať a presúvať položky, ale aj vracať späť a znova vykonávať viaceré zmeny. Okrem toho si môžete prezerať štatistiky všetkých kampaní alebo určitých podskupín.

Nahrajte zmeny všetkých kampaní

Všetky zmeny môžete robiť v koncepte a neskôr ich nahrávať do účtu. Ďalej môžete exportovať a importovať súbory s cieľom zdieľať návrhy alebo vykonať ďalšie zmeny.

Majte svoje účty pod kontrolou

Začnite svoje reklamné skupiny a kampane spravovať pomocou aplikácie AdWords Editor.

STIAHNUŤ