Prejsť na obsah

Chcete si vytvoriť nový účet Google Ads?

Chystáte sa vytvoriť nový účet Google Ads. V rovnakom účte si môžete vytvoriť viaceré kampane bez vytvorenia nového účtu.

Príklad reklamy na výpredaj obuvi a grafu so súvisiacimi metrikami výkonnosti
Topánky na leto
Výkonnosť
Konverzie
Výnosy
Predaj obuvi
example-business.com
68 €

Dosahujte lepšie výsledky pomocou automatických ponúk

Keďže na Googli dochádza denne k miliardám vyhľadávaní, môžete pomocou správnej ponuky zaistiť, aby sa potenciálnym zákazníkom zobrazila vaša reklama.

Príklad reklamy na výpredaj obuvi a grafu so súvisiacimi metrikami výkonnosti
Topánky na leto
Výkonnosť
Konverzie
Výnosy
Predaj obuvi
example-business.com
68 €

Nastavte vhodné ponuky využitím inteligentných ponúk

Ponuky v reálnom čase
Signály
Dosahovanie hodnoty
Maximalizácia predaja

Ponuky v reálnom čase

Príklad súvisiacich ponúk: donáška jedla, vyzdvihnutie jedla, jedlo so sebou
Donáška jedla
Vyzdvihnutie jedla
Jedlo so sebou
€€

Oslovte publikum v správny okamih

Inteligentné ponuky zaisťujú skutočnú optimalizáciu pri aukcii. Nastavujú ponuky pre individuálne aukcie, nielen niekoľkokrát denne. Môžete tak prispôsobiť ponuky jedinečnému vyhľadávaniu každého používateľa.

Príklad súvisiacich ponúk: donáška jedla, vyzdvihnutie jedla, jedlo so sebou
Donáška jedla
Vyzdvihnutie jedla
Jedlo so sebou
€€

Signály

Ilustrácia kladivka v kruhu ikon predstavujúcich kontextové faktory

Získajte viac konverzií vďaka miliardám kombinácií signálov

Namiesto iba niekoľkých základných úprav vyhodnocujú inteligentné ponuky všetky faktory, ktoré sú v danom kontexte relevantné. Patrí medzi ne napríklad vyhľadávací dopyt, zariadenie, prehliadač, jazyk a čas dňa.

Ilustrácia kladivka v kruhu ikon predstavujúcich kontextové faktory

Dosahovanie hodnoty

Graf merania výnosov a konverzií
Výnosy
Konverzie

Prispôsobujte ponuky hodnotám konverzií a maximalizujte návratnosť investícií

Nie všetky konverzie sú rovnaké. Niektoré majú vyššiu hodnotu ako iné. Meranie hodnôt konverzií a následné vytváranie ponúk na základe týchto hodnôt vám pomáhajú nájsť hodnotnejších zákazníkov.

Graf merania výnosov a konverzií
Výnosy
Konverzie

Maximalizácia predaja

Žena pracujúca v kvetinárstve sa pozerá na tablet, na prekrytí sa ukazuje porovnanie konverzií na internete a v predajni
Internetový predaj
Predaj mimo internetu

Ponúkajte na predaj na internete i v predajni

Maximalizujte celkový predaj, či už k nemu dochádza na internete alebo v predajni. Meranie a optimalizáciu môžete zamerať na predaj v predajni alebo návštevy predajne získané vďaka internetovým reklamám.

Žena pracujúca v kvetinárstve sa pozerá na tablet, na prekrytí sa ukazuje porovnanie konverzií na internete a v predajni
Internetový predaj
Predaj mimo internetu
Zákazník služby Google Ads chatuje s priateľským expertom zo služby Google Ads

Vytvorte svoju prvú kampaň v spolupráci s odborníkom na Google Ads

  • Budeme vás informovať o najnovších aktualitách na platforme.
  • Navrhneme mediálny plán, ktorý využije váš rozpočet naplno.
  • Praktickými pokynmi vám pomôžeme spustiť prvú kampaň.
Začať

Začíname s inteligentnými ponukami

Automatické ponuky vám pomáhajú dosiahnuť lepšiu výkonnosť a ušetriť čas. Preskúmajte tieto moduly a zistite, ako vám môžu tieto stratégie ponúk pomôcť splniť vaše obchodné ciele.

  • Optimalizujte ponuky a rozpočty

    Viac ako 80 % inzerentov na Googli používa automatické ponuky.

  • Nastavujte ponuky tam, kde to má najväčší význam

    Inzerenti, ktorí prejdú zo stratégie ponúk cieľovej ceny za akciu na stratégiu ponúk cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, môžu priemerne zaznamenať o 14 % vyššiu hodnotu konverzie pri podobnej návratnosti výdavkov na reklamu.