Kempen Carian

Pastikan anda mudah ditemui melalui Carian Google

Dengan berbilion-bilion carian setiap hari di Google, anda boleh menggunakan Iklan carian untuk memastikan bakal pelanggan melihat jenama anda, mempertimbangkan tawaran anda dan mengambil tindakan.

Untuk Kempen carian, anda akan memilih matlamat, seperti mendorong trafik ke tapak web anda atau meningkatkan jualan, atau petunjuk.

Manakala dengan iklan carian bayar setiap klik (PPC), anda hanya akan membayar apabila iklan anda mendapat hasil, seperti apabila pengguna mengklik iklan anda untuk melawat tapak web anda atau menghubungi perniagaan anda.

Mulakan sekarang

Bermula dengan 3 langkah

Buat Iklan carian anda

Dalam masa hanya beberapa minit, anda boleh menulis iklan teks yang memberitahu pengguna tentang perkara yang anda tawarkan.

Pilih khalayak anda

Berhubung dengan bakal pelanggan dengan memilih kata kunci berkaitan yang dicari oleh pengguna di Google.

Tetapkan belanjawan anda

Tetapkan belanjawan harian dan bayar setiap klik. Anda tidak perlu membayar lebih daripada amaun maksimum bulanan anda.

Jangkau pelanggan yang betul menggunakan Iklan carian

Galakkan pengguna untuk mengambil tindakan

Apabila anda menyediakan Iklan carian, anda dapat memilih matlamat yang ingin anda capai, seperti:

  • Tingkatkan jualan dalam talian atau di kedai anda
  • Dapatkan lebih banyak petunjuk
  • Dorong trafik ke tapak web anda

Serlahkan maklumat utama tentang perniagaan anda

Gunakan sambungan iklan untuk menyertakan maklumat tambahan, seperti lokasi perniagaan, pautan ke halaman tertentu di tapak web anda, ulasan produk dan pelbagai lagi.

Laraskan untuk mencapai kejayaan

Google Ads memberi anda fleksibiliti untuk membuat berbilang versi iklan teks anda, supaya anda dapat melihat iklan yang berprestasi terbaik.

Jejak kemajuan anda

Papan pemuka kami akan menunjukkan prestasi anda kepada anda. Selain itu, kami akan menyediakan laporan, analisis dan petua yang berterusan, supaya anda dapat menjayakan lagi kempen anda.

Buat Kempen carian anda

Adakah anda mempunyai soalan tentang jenis kempen Google Ads?