Google Ads хүчирхэг хэрэгсэл.

Google Ads дахь томоохон бүртгэлийг удирдахад зориулсан үнэгүй программ.

Одоо татах

Товшоод доош гүйлгэнэ үү

Энэ хэрхэн ажилладаг вэ

Бүртгэлүүдээ татаж авна уу.

Google Ads засварлагч, нэг буюу түүнээс олон бүртгэлээ татаж авсны дараа та офлайн үед ч ажлаа үргэлжлүүлэх боломжтой.

Зар сурталчилгаагаа удирдана уу.

Бөөнөөр засах хэрэгсэл ашиглан та түргэн хугацаанд бүх бүртгэлдээ өөрчлөлт оруулах боломжтой. Бүлгүүд, кампанит ажлуудын хооронд та бичвэр хайж, орлуулж, юмсыг хуулж, зөөж, олон тооны өөрчлөлтийг буцааж, дахин хийж болно. Түүнчлэн та бүх кампанит ажлын эсвэл аль нэг дэд хэсгийн статистикийг харах боломжтой.

Өөрчлөлтийг бүх кампанит ажилдаа байршуулаарай.

Та бүртгэлдээ байршуулахаас өмнө ноорог хэлбэрээр бүх өөрчлөлтийг оруулах боломжтой бөгөөд дараа нь үнийн саналуудаа хуваалцаж, эсвэл нэмэлт өөрчлөлт хийх зорилгоор файлуудыг экспортолж, импортолж болно.

Бүх бүртгэлээ хянаж удирдана уу.

Google Ads Editor-ыг ашиглан зар сурталчилгааны бүлгүүд, кампанит ажлуудаа зохион байгуулаарай.

Одоо татах