Хэрэглэгчдээ хэрхэн хүрэхээ сонгоно уу.

Google Ads-н тусламжтай бичвэрт суурилсан хайлт дээрх зар сурталчилгаа, график дэлгэц дээрх зар сурталчилгаа, YouTube дэх видео зар сурталчилгаа, апп дахь мобайл зар сурталчилгаагаар зорилтот хэрэглэгчдээ олох олон арга бий.

Хүссэн хүндээ хүрнэ үү

Дотооддоо танигдаж, дэлхийд гарна уу.

Бизнесийнхээ орчим хэдэн километрийн хүрээнд буй боломжит хэрэглэгчдээ олох буюу тухайн бүс нутаг, улс даяар зар сурталчилгаагаа цацаарай. Google Ads-г хэрхэн ашиглах нь таны хэрэг.

Гүйцэтгэлийг хэмжинэ үү

Зар сурталчилгааг сохроор явуулах хэрэггүй боллоо.

график дүрс

Таны зар сурталчилгаа хэр үр дүнтэй байгааг харна уу.

Хэдэн хүн таны зар сурталчилгааг үзэж, хэд нь веб сайтаар зочилсон, эсвэл хэдэн удаа залгасан болохыг Google Ads танд харуулна. Түүнчлэн танай бизнес тусгай үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тодорхой төрлийн хүмүүс рүү зар сурталчилгаагаа чиглүүлж болно.

сонголтын дүрс

Зар сурталчилгаагаа туршина уу.

Аль нь үр дүнтэй байгааг мэдснээр та зар сурталчилгаагаа сайжруулж, өөрчлөлтөө үр дүнтэй байгаа эсэхийг турших боломжтой.

хяналтын дүрс

Төсвөө хянана уу.

Хүссэн үедээ төсвөө шинэчилнэ үү. Үүнээс гадна ямар нэг гэрээ, хураамжгүйгээр кампанит ажлаа хүссэн үедээ зогсоох боломжтой.