Ilabas ang potensyal ng YouTube gamit ang Reach Planner

Bumuo ng mga mas epektibong media plan para sa YouTube at sa buong web

Simulang gamitin ang reach plannerbeta

Pagpaplano ng Abot

Gumawa ng plano para kumonekta sa iyong audience.

Hanapin ang mga tamang paraan para maabot ang mga tamang tao.

icon na mga tao

Piliin ang iyong audience.

Tukuyin ang iyong mga target na customer. Pagkatapos, alamin ang mga pinakaepektibong paraan para maabot sila sa YouTube.

icon ng mga kontrol

Hanapin ang tamang kumbinasyon ng produkto.

Batay sa mga layunin mo sa campaign, makakatulong sa iyo ang Reach Planner na tukuyin ang tamang kumbinasyon ng mga produkto, batay sa mga available mong format ng ad at sa badyet ng iyong plano.

trend icon

Tingnan ang iyong abot.

Sa ilang pag-click lang, makikita mo ang kurba ng abot, dalas, at iba pang mahahalagang sukatan para sa tinukoy mong audience. Maaari ka ring gumawa ng mga agarang pagsasaayos sa flighting, pag-target, o iba pang input sa campaign para makita kung paano nagbabago ang mga sukatang ito.

Simulang gamitin ang reach plannerbeta

Subukan ang Reach Planner
ngayon.

Madali itong gamitin at makakapagsimula ka na ngayon mismo.

Magsimula