Google Ads Editor

Dễ dàng thay đổi trên toàn bộ các chiến dịch

Google Ads Editor là một ứng dụng có thể tải xuống miễn phí, cho phép bạn làm việc khi không có kết nối Internet và thực hiện các nội dung thay đổi hàng loạt một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tải Google Ads Editor xuống

Tải Google Ads Editor xuống máy tính đang chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac

Cách hoạt động của Google Ads Editor

Tăng năng suất và hiệu quả làm việc khi quản lý các chiến dịch bằng công cụ biên tập và tạo quảng cáo của chúng tôi.

Làm việc trên các tài khoản khi không có kết nối Internet

Công cụ chỉnh sửa quảng cáo của chúng tôi cho phép bạn tải các chiến dịch xuống để có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi không có kết nối Internet.

Sử dụng các công cụ chỉnh sửa hàng loạt

Nhanh chóng thực hiện các nội dung thay đổi đối với tất cả tài khoản của bạn cùng một lúc. Với Google Ads Editor, bạn có thể tìm kiếm và thay thế văn bản, di chuyển các mục cũng như hoàn tác hoặc thực hiện lại các nội dung thay đổi trên nhiều chiến dịch.

Xem lại các nội dung thay đổi trước khi đăng

Xem các bản chỉnh sửa nháp của bạn trước khi áp dụng trên toàn bộ các chiến dịch. Ngoài ra, bạn có thể xuất và nhập các tệp để đồng nghiệp có thể xem lại và đề xuất các nội dung thay đổi.

Xem số liệu thống kê về hiệu quả hoạt động

Theo dõi các chỉ số chiến dịch quan trọng, như tỷ lệ nhấp, chi phí, vị trí và thông tin về lượt chuyển đổi.

Dễ dàng quản lý chiến dịch thông qua Google Ads Editor

Bạn có câu hỏi về Google Ads Editor?