Chiến dịch mua sắm

Quảng cáo các sản phẩm của bạn

Bán sản phẩm cho những người mua sắm có giá trị nhất—những người đang tìm kiếm những sản phẩm bạn cung cấp, dù họ đang ở nhà, đang di chuyển hay đang ở cửa hàng. Bạn chỉ trả tiền khi họ nhấp qua trang web hoặc xem hàng lưu kho tại chỗ của bạn.

Để tạo Quảng cáo mua sắm đầu tiên, trước tiên, bạn cần đăng ký Google Merchant Center.

bắt đầu ngay

Bắt đầu bằng ba bước

Tải các sản phẩm của bạn lên

Tải danh sách sản phẩm lên Google Merchant Center để những người mua sắm có thể xem hàng lưu kho của bạn.

Tạo chiến dịch của bạn

Liên kết tài khoản Google Merchant Center và tài khoản Google Ads của bạn rồi tạo chiến dịch quảng cáo sản phẩm.

Đặt ngân sách của bạn

Quyết định giới hạn hàng tháng. Bạn sẽ trả tiền khi mọi người nhấp qua trang web hoặc xem hàng lưu kho.

Tiếp cận những người mua sắm thích hợp với những sản phẩm thích hợp

Đạt được các mục tiêu của bạn

Với công cụ quảng cáo sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể:

  • Quảng cáo hàng lưu kho tại chỗ và trực tuyến
  • Tìm được khách hàng tiềm năng tốt hơn đáp ứng điều kiện
  • Tăng lưu lượng truy cập vào trang web hoặc lượt ghé quá cửa hàng thực của bạn

Quảng cáo các sản phẩm của bạn

Ngoài việc sử dụng văn bản, bạn cũng có thể dùng ảnh chụp sản phẩm cùng với tiêu đề, giá cả, tên cửa hàng và các thành phần khác để tạo quảng cáo mua sắm.

Xem những gì có hiệu quả. Khắc phục những gì chưa tốt.

Các công cụ và báo cáo chi tiết của chúng tôi có thể cho bạn biết những gì có hiệu quả và những gì chưa hiệu quả và cách nâng cao kết quả của bạn.

Tạo một Chiến dịch mua sắm để quảng cáo các sản phẩm của bạn

Bạn có thắc mắc về Chiến dịch mua sắm?