Chiến dịch tìm kiếm

Xuất hiện ngay khi có người tìm kiếm trên Google

Với hàng tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày trên Google, bạn có thể sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm để thu hút khách hàng tiềm năng chú ý đến thương hiệu của bạn, cân nhắc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp và thực hiện hành động.

Đối với Chiến dịch tìm kiếm, bạn sẽ chọn một mục tiêu, chẳng hạn như thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web, tăng doanh số bán hàng hoặc tăng số lượng khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm sử dụng mô hình trả tiền cho mỗi lần nhấp (PPC), bạn chỉ trả tiền khi quảng cáo mang lại kết quả, chẳng hạn như khi mọi người nhấp vào quảng cáo để đến trang web hoặc gọi cho doanh nghiệp của bạn.

bắt đầu ngay

Bắt đầu bằng ba bước

Tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Chỉ trong vài phút, bạn có thể viết một quảng cáo văn bản để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Chọn đối tượng

Kết nối với khách hàng tiềm năng bằng cách chọn các từ khóa phù hợp mà mọi người đang tìm kiếm trên Google.

Đặt ngân sách của bạn

Đặt ngân sách hàng ngày và trả tiền cho mỗi lần nhấp. Bạn sẽ không bao giờ chi tiêu vượt quá số tiền tối đa hàng tháng của mình.

Tiếp cận đối tượng phù hợp bằng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Khuyến khích mọi người thực hiện hành động

Khi thiết lập Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, bạn có thể chọn mục tiêu mà bạn muốn đạt được, chẳng hạn như:

  • Tăng doanh số bán hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng
  • Tăng số lượng khách hàng tiềm năng
  • Tăng lưu lượng truy cập vào trang web

Nhấn mạnh những thông tin quan trọng về doanh nghiệp

Sử dụng tiện ích quảng cáo để cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như địa điểm doanh nghiệp, liên kết dẫn đến các trang cụ thể trên trang web, bài đánh giá sản phẩm, v.v.

Điều chỉnh để thành công

Với Google Ads, bạn có thể tạo ra nhiều phiên bản cho quảng cáo văn bản của mình một cách linh hoạt và biết được phiên bản nào hoạt động tốt nhất.

Theo dõi tiến độ

Trang tổng quan sẽ hiển thị hiệu quả hoạt động hiện tại của chiến dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các báo cáo, số liệu phân tích và mẹo liên tục để bạn cải thiện chiến dịch thành công hơn nữa.

Tạo Chiến dịch tìm kiếm của bạn

Bạn có câu hỏi về các loại chiến dịch trong Google Ads?