เข้าถึงลูกค้าที่ต้องการ
ด้วยคำหลักที่เหมาะสม

รับแนวคิดคีย์เวิร์ดเพื่อช่วยสร้างแคมเปญด้วยเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดของ Google Ads

เริ่มใช้เครื่องมือวางแผนคำหลัก

Click to Scroll Down
"เราตามติดเทรนด์คำหลักอยู่ตลอดเวลา จึงปรับแต่งแคมเปญบนเครือข่ายการค้นหาและทำให้เนื้อหาตรงกับเทรนด์อยู่เสมอ"
Brad Beiter - VP Performance Content, Performics

วิธีการทำงาน

ค้นพบคำหลักใหม่ๆ

เริ่มด้วยการค้นหาคำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดทำงานโดยการค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด ซึ่งจากนั้นคุณสามารถเลือกเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแผนได้

เปรียบเทียบแนวโน้มคำหลัก

รับค่าประมาณราคาเสนอที่แนะนำ และดูความถี่ที่มีการค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆ รวมถึงดูว่าปริมาณการค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถจำกัดรายการคีย์เวิร์ดให้แคบลง และกำหนดงบประมาณให้กับคีย์เวิร์ดที่ต้องการจริงๆ ได้

สร้างและแชร์แผน

เมื่อมีแผนที่ชอบ คุณสามารถบันทึกลงในบัญชีหรือแชร์กับคนอื่นๆ ได้ จากนั้นจึงสร้างกลุ่มโฆษณาและกำหนดราคาเสนอให้กับคำหลักแต่ละคำก่อนเปิดใช้แคมเปญ

เริ่มเลือกคำหลักที่ดีขึ้น

สร้างแผนเพื่อดูว่าคุณจะใช้คำหลักที่ดีขึ้นในราคาที่ดีที่สุดได้อย่างไร

เริ่มใช้เครื่องมือวางแผนคำหลัก