Prijeđi na sadržaj

Želite li izraditi novi Google Ads račun?

Izradit ćete novi Google Ads račun. Možete izraditi više kampanja na istom računu bez potrebe za izradom novog računa.

Na korisničkom sučelju prikazan je grafikon konverzija u odnosu na trošak
Konverzije
+200
€€€

Izradite plan za svoj proračun za oglašavanje i potaknite rast poslovanja

Alat za planiranje izvedbe pomaže vam da brzo i jednostavno iskoristite proračun za oglašavanje u najvećoj mogućoj mjeri.

Na korisničkom sučelju prikazan je grafikon konverzija u odnosu na trošak
Konverzije
+200
€€€
Planiranje
Predviđanje
Razvoj

Planiranje

Korisničko sučelje prikazuje grafikon usporedbe plana konverzija
Konverzije
Postojeći plan
Novi plan
Preuzimanje

Učinkovitije planirajte proračun

Izradite plan kako biste odredili odgovarajući proračun za oglašavanje za svoje kampanje te ostvarite poslovne ciljeve.

Korisničko sučelje prikazuje grafikon usporedbe plana konverzija
Konverzije
Postojeći plan
Novi plan
Preuzimanje

Predviđanje

Korisničko sučelje prikazuje tromjesečno predviđanje i alat za odabir utjecaja sezonalnosti
Konverzije
11500 €
3000
1,72 €
Promet

Predvidite izvedbu kampanje

Pogledajte kako prilagođavanje proračuna za oglašavanje ili postavki kampanje može utjecati na mjerne podatke o izvedbi kao što su klikovi, konverzije i cijena po radnji.

Korisničko sučelje prikazuje tromjesečno predviđanje i alat za odabir utjecaja sezonalnosti
Konverzije
11500 €
3000
1,72 €
Promet

Razvoj

Korisničko sučelje prikazuje alat za odabir prijedloga ključnih riječi
Predložene ključne riječi
Obuća za trčanje
Oprema za teretanu
Treniranje triatlona
Dodaj ključne riječi

Otkrijte nove prilike

Pregledajte relevantne prijedloge koji vam mogu pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve. Na primjer, dodajte nove ključne riječi kako biste iskoristili nove prilike na pretraživačkoj mreži.

Korisničko sučelje prikazuje alat za odabir prijedloga ključnih riječi
Predložene ključne riječi
Obuća za trčanje
Oprema za teretanu
Treniranje triatlona
Dodaj ključne riječi

Početak rada s alatom za planiranje izvedbe

Znamo da upotreba novog alata može biti komplicirana. Kliknite tekst u nastavku da biste saznali kako započeti.

Izrada plana

Odaberite kampanje koje želite uključiti u plan. Preporučuje se da odaberete kampanje koje teže istom cilju. Alat za planiranje izvedbe najbolje funkcionira raspodjeljujući proračune između više kampanja.

Prikaz predviđanja

Grafikon predviđanja pokazuje kako bi izmjene ukupne potrošnje mogle utjecati na izvedbu svih kampanja koje ste odabrali za plan.

Upravljanje proračunom

Da biste bili sigurni da najbolje iskorištavate svoje kampanje, možete planirati mjesečne i tromjesečne proračune.