Prijeđi na sadržaj

Želite li izraditi novi Google Ads račun?

Izradit ćete novi Google Ads račun. Možete izraditi više kampanja na istom računu bez potrebe za izradom novog računa.

Na korisničkom sučelju prikazan je sažetak rezultata eksperimenta.
Sažetak eksperimenta
Klikovi
+17%
Pojavljivanja
+52%

Jednostavno i pouzdano testirajte

Alat Eksperimenti može vam pomoći da na jednom mjestu izradite i optimizirate eksperimente te upravljate njima.

Na korisničkom sučelju prikazan je sažetak rezultata eksperimenta.
Sažetak eksperimenta
Klikovi
+17%
Pojavljivanja
+52%
Poboljšavanje
Analiziranje
Optimizacija

Poboljšavanje

Korisničko sučelje koje prikazuje opcije prilagodbe eksperimenta.
Prilagođeni eksperiment
Naziv eksperimenta
Moj eksperiment 1
Osnovna kampanja
Probna kampanja

Maksimizirajte izvedbu svojih kampanja

Testirajte različite postavke oglasne kampanje i nove značajke u sigurnom okruženju, što će vam pomoći da postignete bolje rezultate za svoju tvrtku.

Korisničko sučelje koje prikazuje opcije prilagodbe eksperimenta.
Prilagođeni eksperiment
Naziv eksperimenta
Moj eksperiment 1
Osnovna kampanja
Probna kampanja

Analiziranje

Korisničko sučelje uspoređuje kampanju s eksperimentom.
Kampanja
2223
€ 5212
5
Eksperiment
+377
+€ 52
+3

Pratite svoje eksperimente

Saznajte kakva je izvedba eksperimenta u usporedbi s izvornom kampanjom kako biste mogli donositi bolje odluke.

Korisničko sučelje uspoređuje kampanju s eksperimentom.
Kampanja
2223
€ 5212
5
Eksperiment
+377
+€ 52
+3

Optimizacija

Korisničko sučelje prikazuje uključenu opciju sinkronizacije eksperimenta.
Uključeno
Isključeno
Omogućivanje sinkronizacije

Sinkronizirajte promjene iz izvorne kampanje

Kako bi vaš eksperiment ostao valjan, u njega ćemo automatski uključiti sve promjene koje unesete u izvorne kampanje.

Korisničko sučelje prikazuje uključenu opciju sinkronizacije eksperimenta.
Uključeno
Isključeno
Omogućivanje sinkronizacije

Počnite s primjenom eksperimenata

Znamo da upotreba novog alata može biti komplicirana. Kliknite tekst u nastavku da biste saznali kako započeti.

  • Postavite eksperiment

    Odaberite izvornu oglasnu kampanju koju želite testirati u eksperimentu. Prikazat ćemo kampanje koje ste odabrali i izraditi eksperiment.

  • Odaberite do dva cilja za mjerenje

    Ovako ćete mjeriti uspjeh svojeg eksperimenta. Ti će se mjerni podaci prikazivati i u izvješću kampanje.

  • Zakažite svoj eksperiment

    Odaberite željeni početak i trajanje eksperimenta. Nakon zakazivanja eksperimenta, redovito ga nadzirite.