Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

ПИ с прозорец с препоръки с рейтинг за оптимизиране.
Препоръки
Вашият рейтинг за оптимизиране
82,8%

Оптимизирайте профила си в Google Ads

Препоръките могат да Ви помогнат да подобрите ефективността, като разгледате ефективността на профила си за минали периоди, настройките на кампаниите си, тенденциите в Google и др.

ПИ с прозорец с препоръки с рейтинг за оптимизиране.
Препоръки
Вашият рейтинг за оптимизиране
82,8%
Подобряване
Оптимизиране
Резултати
Ефективност

Подобряване

ПИ на избор между офериране, поправки и рекламни послания.
Офериране
Поправки
Рекламни послания

Получавайте персонализирани препоръки

Препоръките са персонализирани предложения, които Ви помагат да подобрите ефективността на кампаниите си. Те могат да Ви запознаят с нови функции, да Ви помогнат да получите повече от бюджета си и да увеличат ефективността.

ПИ на избор между офериране, поправки и рекламни послания.
Офериране
Поправки
Рекламни послания

Оптимизиране

ПИ на рейтинга за оптимизиране.
Вашият рейтинг за оптимизиране
82%

Приоритизирайте с рейтинга за оптимизиране

Прегледайте рейтинга си за оптимизиране, за да определите приоритета на препоръките за всички типове кампании. Рейтингът е в обхват от 0 – 100%, като 100% означава, че ефективността на профила Ви е достигнала пълния си потенциал.

ПИ на рейтинга за оптимизиране.
Вашият рейтинг за оптимизиране
82%

Резултати

Графика, показваща увеличение на реализациите.
Реализации
+14%

Подобряване на ефективността

Забелязахме, че рекламодателите, които използват препоръки за увеличаване на рейтинга си за оптимизиране на ниво профил с 10 пункта, отбелязват средно 14% увеличение на реализациите.

Графика, показваща увеличение на реализациите.
Реализации
+14%

Ефективност

ПИ на прозореца за автоматично прилагане на препоръки.

Автоматично прилагане на препоръките

За да спестите време, можете да изберете да прилагате автоматично типове препоръки. Можете да промените избора си или да се откажете от препоръките по всяко време.

ПИ на прозореца за автоматично прилагане на препоръки.

Започнете с препоръки

Знаем, че използването на нов инструмент може да бъде сложно. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как можете да започнете.

Преглеждайте препоръките редовно

Можете да планирате месечните и тримесечните си бюджети, за да се възползвате максимално от кампаниите си.

Проследявайте ефективността на рекламите

Оценете как препоръките са повлияли на ефективността на профила Ви. Всички промени, които сте направили чрез прилагане на препоръки, ще се показват в страницата „История на промените“ в профила Ви.

Включване за автоматично прилагане на препоръки

Изберете кои типове препоръки искате да приложите автоматично. След като се включите, можете да проследите кои препоръки се прилагат за Вас в раздела „История“.