Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Вход Започнете сега

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Четирима колеги, събрани около конферентна маса в работна обстановка, изпълнена със зеленина.

Партньорство, което носи успех

Присъединявайки се към програмата Google Partners, Вие получавате достъп до обучения, поддръжка и ресурси, чрез които можете да осигурите успех на клиентите си и да помогнете на вашата компания да расте и да се откроява в бранша.
Регистрирайте се с профила на мениджър на компанията си в Google Ads.

Четирима колеги, събрани около конферентна маса в работна обстановка, изпълнена със зеленина.

Обучение и статистика

Обучение и статистика

Член
Партньор
Premier Партньор

Обучение и сертифициране за продукти

Обогатявайте знанията си за продуктите и получавайте сертифицирания за тях в Skillshop плюс нови експертни знания за Google Ads чрез предавания на живо и обучение при поискване.

Отчети със статистика за потребителите

Получете достъп до глобална статистика за потребителите с цел вземане на информирани бизнес решения и отключване на стратегически разговори с клиенти.

Бета-версии на продукти

Получете достъп до отчети за предстоящи бета-версии на продукти с цел използване на информацията за тях и стимулиране на растежа на клиентите.

Достъп и поддръжка

Достъп и поддръжка

Член
Партньор
Premier Партньор

Поддръжка за профили и техническа поддръжка

Свържете се с представител на екипа за поддръжка чрез чат или имейл – или самостоятелно откривайте решения в Помощния център на Google Ads.

Събития за ръководители (само с покани)

Ръководителите на Premier Партньорите присъстват на събития на Google, предназначени специално за тях. Такива събития включват кръгли маси за ръководители с водещи специалисти в продажбите и продуктите, персонализирано бизнес обучение и съдържание с важна информация.

Специална поддръжка за профила (само с покани)

Специална поддръжка за стратегии и продажби за повечето Premier Партньори въз основа на размера на пазара и бизнеса.

Признание и награди

Признание и награди

Член
Партньор
Premier Партньор

Състезания и награди

Чрез тримесечните предизвикателства на Google Partners Rewards можете да вдъхновявате и мотивирате екипите да надграждат експертните си знания и да стимулират успеха за компанията и клиентите Ви.

Промоционални оферти

Промоционалните оферти Ви дават възможност да увеличавате рекламния бюджет на новите клиенти с кредити от Google Ads.

Значка „Google Партньор“

Значката „Google Партньор“ показва, че имате актуални експертни знания за Google Ads, и Ви помага да се отличите пред клиентите и останалите в сектора.

Директория

Дайте възможност на рекламодателите, които търсят компании като Вашата, да Ви открият посредством директорията на Google Партньорите.

Награди „Premier Партньор“

Годишната инициатива Premier Partner Awards отбелязва отличните постижения в областта на дигиталния маркетинг и представят Premier Партньорите, които помогнаха на клиентите да постигат успех чрез Google Ads.

Две значки на Google, показващи разликата между „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“.

Стойността на значката

Значката „Google Партньор“ Ви дава възможност да демонстрирате експертните си знания за Google Ads пред клиентите и да се откроявате сред другите в отрасъла.
Преглед на Premier Партньори

Програма, предназначена за реални резултати

Присъединяване към програмата Google Partners днес

Развивайте уменията си в Google Ads, помагайте на компанията си да се отличава и постигайте резултати за клиентите си.
Регистрирайте се с профила на мениджър на компанията си в Google Ads.