Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Пример за реклама на приложение за игри в Google Play
Приложение за игра
Реклама
Страхотни игри
4,9
БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Приложение за игри

Намерете хората, които ще харесат приложението Ви

Кампаниите за приложения Ви помагат да популяризирате приложението си. Достигнете до повече хора, които се интересуват от приложения като Вашето в Google Търсене, YouTube, Google Play и други места.

Пример за реклама на приложение за игри в Google Play
Приложение за игра
Реклама
Страхотни игри
4,9
БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Приложение за игри

Популяризирайте приложението си навсякъде в Google от една кампания

Обхват
Запазване
Оптимизиране

Обхват

Пример за реклама на приложение за игри
Приложение за игри
Реклама
Приложение „Ракета ООД“
Текстово описание 1 от 4
100 нива на космически битки
Генериране на реклама
Инсталиране

Намерете потребителите, които е най-вероятно да извършат реализация

Ще Ви улесним да популяризирате мащабно приложението си в най-големите продукти на Google и милиони сайтове и приложения на партньори.

Пример за реклама на приложение за игри
Приложение за игри
Реклама
Приложение „Ракета ООД“
Текстово описание 1 от 4
100 нива на космически битки
Генериране на реклама
Инсталиране

Запазване

ПИ, показващ инструмента за избор на цели
Изберете целта си
Обем инсталирания
Действия в приложението
Цели

Не спирайте да се ангажирате с най-ценните си потребители

Трябва само да въведете целевите си аудитории, бюджета, рекламното послание и действията, които искате потребителите да извършват. Кампаниите за приложения ще използват машинно обучение, за да ангажират повторно правилните съществуващи потребители автоматично.

ПИ, показващ инструмента за избор на цели
Изберете целта си
Обем инсталирания
Действия в приложението
Цели

Оптимизиране

Графика, показваща кликванията и процента на реализация
Кликвания
% на реал.

Увеличете успеха си

Постигнете по-добра ефективност, когато използвате Google Анализ за Firebase за измерване и офериране. Ще отключите инструменти за отчитане и данни за реализациите с фокус върху поверителността, за да оптимизирате кампанията си.

Графика, показваща кликванията и процента на реализация
Кликвания
% на реал.

Как да започнете

Кампаниите за приложения са лесни за управление и настройка в няколко лесни стъпки.

Кажете ни какви са целите Ви

Изберете целите на кампанията си – като стимулиране на инсталирания на мобилно приложение или действия в приложението – и ние ще поставим рекламата Ви пред правилните хора.

Изберете бюджета си

Задайте целевите си оферти и максималния дневен бюджет и ги коригирайте по всяко време.

Създайте рекламата за приложението си

Ние ще съставим рекламата вместо Вас, като използваме информацията за приложението Ви и текст, изображения и видеоклипове, които предоставяте. Освен това ще се погрижим рекламното Ви послание да е оптимизирано за най-добрия отговор в различни продукти на Google.