Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

ПИ, показващ инструмента за избор на свързани профили от таблото за управление на Google Ads.
Свързани профили
Създаване на правило

Управлявайте клиентите и кампаниите с профили на мениджър

Профилите на мениджър Ви помагат да управлявате няколко профила. С едни данни за вход и табло за управление този мениджър на онлайн рекламиране може да Ви спести време посредством отчитане, контрол на достъпа и консолидирано таксуване.

ПИ, показващ инструмента за избор на свързани профили от таблото за управление на Google Ads.
Свързани профили
Създаване на правило
Мащабиране
Контрол
Проследяване

Мащабиране

ПИ, показващ редактор на бюджетите на кампаниите
Промяна на бюджети
Поставяне на рекламите на пауза
Активиране на рекламите
Редактиране

Управление на кампании в профили

Лесно актуализирайте различни профили, включително променяйте дневните бюджети и поставяйте кампании на пауза. Използвайте етикети, за да организирате профилите, да създавате автоматизирани правила и да настройвате сигнали и известия по имейл.

ПИ, показващ редактор на бюджетите на кампаниите
Промяна на бюджети
Поставяне на рекламите на пауза
Активиране на рекламите
Редактиране

Контрол

ПИ, показващ инструмент за избор за достъп до профила
Изпращане на покани на потребители за този профил
example-email@mail.com
Администраторски достъп
Стандартен достъп

Предоставяйте достъп и контрол

Споделяйте достъп с други мениджъри, предоставяйте нов достъп и контролирайте нивото на достъп в случай на промяна на нечия роля.

ПИ, показващ инструмент за избор за достъп до профила
Изпращане на покани на потребители за този профил
example-email@mail.com
Администраторски достъп
Стандартен достъп

Проследяване

ПИ показва графика за импресиите за ключови думи
Импресии за ключови думи
Модерни
Осветление
Мебели

Проследяване на ефективността

Лесно сравнявайте ефективността и проследявайте реализациите в различните профили. Генерирайте и споделяйте автоматизирани отчети за ефективността за рекламите, ключовите думи и други.

ПИ показва графика за импресиите за ключови думи
Импресии за ключови думи
Модерни
Осветление
Мебели

Започнете с профили на мениджър

Знаем, че използването на нов инструмент може да бъде сложно. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как можете да започнете.

Създайте профил на мениджър

Ако все още не сте влезли в профила си, го направете с имейл адреса, който искате да използвате за управление на новия си профил на мениджър. Можете да използвате един и същ имейл адрес за до 20 профила в Google Ads.

Задайте име на профила си на мениджър

Това е името, което клиентите Ви ще виждат в клиентския си профил.

Изберете как планирате да използвате профила

Можете да използвате профил на мениджър, за да управлявате собствените си профили в Google Ads или да управлявате профили на други хора с тяхно разрешение.