Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

ПИ, показващ обобщение на резултатите от експеримент.
Обобщение за експеримента
Кликвания
+17%
Импресии
+52%

Тествайте лесно и уверено

Инструментът „Експерименти“ може да Ви помогне да създавате, управлявате и оптимизирате експериментите си от едно място.

ПИ, показващ обобщение на резултатите от експеримент.
Обобщение за експеримента
Кликвания
+17%
Импресии
+52%
Подобряване
Анализиране
Оптимизиране

Подобряване

ПИ, показващ опции за персонализиране на експеримент.
Персонализиран експеримент
Име на експеримента
Моят експеримент 1
Базова кампания
Пробна кампания

Увеличете максимално ефективността на кампаниите си

Изпробвайте различни настройки на рекламните кампании и нови функции в безопасна среда, за да стимулирате по-добри резултати за бизнеса си.

ПИ, показващ опции за персонализиране на експеримент.
Персонализиран експеримент
Име на експеримента
Моят експеримент 1
Базова кампания
Пробна кампания

Анализиране

ПИ сравнява кампания с експеримент.
Кампания
2223
$5,705
5
Експеримент
+377
+$57
+3

Наблюдаване на експериментите Ви

Разберете каква е ефективността на експеримента Ви в сравнение с първоначалната кампания, за да можете да взимате по-информирани решения.

ПИ сравнява кампания с експеримент.
Кампания
2223
$5,705
5
Експеримент
+377
+$57
+3

Оптимизиране

ПИ, показващ включена опция за синхронизиране на експериментите.
Вкл.
Изкл.
Активиране на синхронизирането

Синхронизиране на промените в първоначалната Ви кампания

За да гарантираме, че експериментът Ви продължава да е валиден, автоматично ще го актуализираме с всички промени, които извършвате в първоначалната си кампания.

ПИ, показващ включена опция за синхронизиране на експериментите.
Вкл.
Изкл.
Активиране на синхронизирането

Започнете с „Експерименти“

Знаем, че използването на нов инструмент може да бъде сложно. Кликнете върху текста по-долу, за да научите как можете да започнете.

  • Настройте експеримента си

    Изберете първоначалните рекламни кампании, които искате да тествате в експеримента. Ще покажем избраните от Вас кампании и ще създадем експеримента.

  • Изберете до две цели, които да измерите

    Това е начинът, по който ще измерите успеха на експеримента. Ще видите тези показатели и в отчета за кампанията.

  • Задайте график за експеримента си

    Изберете желаните от Вас начало и продължителност на експеримента. След като зададете график за експеримента си, не забравяйте да го наблюдавате редовно.