Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Мъж показва екрана на лаптопа си на две жени от екипа си, застанали около малка конферентна маса.

Изведете маркетинга си на следващото ниво

Достигнете до повече потенциални клиенти онлайн с подкрепата на Google Партньор. Те са с доказани умения и експертен опит за оптимизиране на кампаниите Ви в Google Ads и ще подпомогнат постигането на резултати от Ваша страна.

Мъж показва екрана на лаптопа си на две жени от екипа си, застанали около малка конферентна маса.
Две значки на Google, показващи разликата между „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“.

Избор на партньор със значка

Със значките „Premier Google Партньор“ и „Google Партньор“ отличаваме компании с експертни познания за Google Ads и им предоставяме най-актуалното обучение, поддръжка и статистика за продуктите ни. Premier Партньорите са с най-висока ефективност* и изпълняват специалните ни изисквания за съответното ниво в програмата.
Преглед на Premier Партньори

Изградете своя собствена история за успех

Изведете маркетинга си на следващото ниво

Получете помощ за изграждането и оптимизирането на кампании в Google Ads днес.

*Статусът „Premier Партньор“ се присъжда на водещите 3% от Google Партньорите в дадена държава.