Към съдържанието

Искате да създадете нов профил в Google Ads?

Напът сте да създадете нов профил в Google Ads. Можете да създадете няколко кампании в един профил, без да се налага да създавате нов профил.

Измерване на реализациите от реклами и офериране

Разберете ефективността на кампаниите си с безопасно за поверителността измерване на реализациите. След това оптимизирайте кампаниите с инструменти, като „Интелигентно офериране“, което използва AI на Google, за да Ви помогне да постигнете бизнес целите си.

Мъж отпива от чаша кафе и разглежда съдържание на лаптопа си
Данни от първи страни
Моделиране на реализациите
Интелигентно офериране
Цели за магазините

Данни от първи страни

Илюстрация, показваща настройките за поверителността и паролите на компютър

Изградете силна стратегия за данни от първи страни

Като инвестирате в данни от първи страни, може да поставите поверителността на клиентите си на първо място, да подобрите измерването и да стимулирате ефективността.

Илюстрация, показваща настройките за поверителността и паролите на компютър

Моделиране на реализациите

Илюстрация, показваща входяща информация, която се превръща в линейна графика

Отключете статистика и стимулирайте резултати

Базирано на AI на Google и внедрено в отчитането и оптимизирането Ви, моделирането на реализациите автоматично предоставя по-пълно, безопасно за поверителността измерване и по-добри резултати.

Илюстрация, показваща входяща информация, която се превръща в линейна графика

Интелигентно офериране

ПИ с увеличени реализации и увеличени разходи
Реализации
$
$$

Подобрете ефективността

Уверете се, че разполагате с надеждни и точни практики за измерване, и се възползвайте от офериране за реклами по време на търга, което използва милиарди комбинации от сигнали, за да постигне целите Ви за ефективността.

ПИ с увеличени реализации и увеличени разходи
Реализации
$
$$

Цели за магазините

Илюстрация на търговски обект и графика на онлайн спрямо офлайн продажбите
Онлайн продажби
Офлайн продажби

Стимулирайте продажбите в магазини с онлайн рекламите си

Измервайте въздействието на онлайн рекламите си върху посещенията или продажбите в магазина си. „Интелигентно офериране“ Ви помага да използвате тези данни, за да повишите общите продажби, независимо дали се извършват онлайн, или в магазини.

Илюстрация на търговски обект и графика на онлайн спрямо офлайн продажбите
Онлайн продажби
Офлайн продажби

Открийте други решения, които могат да помогнат на бизнеса Ви

Решенията на Google Ads могат да Ви помогнат да постигнете целите си с по-интелигентни кампании, измервания и статистика. Научете повече за задаването на цели за избраната от Вас маркетингова цел.

Започнете с измерването на реализациите и интелигентното офериране

Настройването на практиките Ви за измерване на реализациите и автоматично офериране е основата за успех в рекламирането въз основа на ефективността. Докоснете се до тези модули, за да научите как да започнете.

  • Измерете действията, които са важни за Вас

    Точното измерване се основава на маркиране, което свързва реализациите с кампаниите Ви. За пълен преглед на пътя на клиента можете също да импортирате офлайн реализации от CRM и да измервате посещенията на магазина или продажбите.

  • Активирайте подобрените реализации за мрежата и възможни клиенти

    Подобрените реализации дават възможност на маркерите да измерват реализациите по безопасен за поверителността начин, като използват данни от първи страни и предоставени от потребителя данни, както за онлайн реализации, така и за извършили реализация възможни клиенти, импортирани от CRM.

  • Изберете стратегия за интелигентно офериране, за да постигнете целите си

    След като измерите рекламните реализации и стойността на реализациите, „Интелигентно офериране“ може да Ви помогне да зададете оферти, за да увеличите максимално реализациите или стойностите на реализациите. Можете също да зададете целева CPA или целева ROAS, за да постигнете целите си за ефективност.