Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Đăng nhập
Hãy gọi điện để được trợ giúp đăng ký từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 6:00 chiều
Giao diện người dùng thể hiện cửa sổ đề xuất với điểm tối ưu hoá.
Đề xuất
Điểm tối ưu hoá của bạn
82,8%

Tối ưu hoá tài khoản Google Ads

Các đề xuất có thể giúp bạn nâng cao hiệu suất bằng cách xem xét nhật ký hiệu suất của tài khoản, chế độ cài đặt của chiến dịch, các xu hướng trên Google, v.v.

Giao diện người dùng thể hiện cửa sổ đề xuất với điểm tối ưu hoá.
Đề xuất
Điểm tối ưu hoá của bạn
82,8%
Cải thiện
Tối ưu hoá
Kết quả
Tính hiệu quả

Cải thiện

Giao diện người dùng cho thấy lựa chọn giữa chiến lược đặt giá thầu, cách khắc phục và mẫu quảng cáo.
Đặt giá thầu
Khắc phục
Mẫu quảng cáo

Nhận đề xuất phù hợp

Đề xuất là các gợi ý dành riêng cho bạn, giúp bạn nâng cao hiệu suất của chiến dịch. Đề xuất có thể giới thiệu cho bạn các tính năng mới, giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách của mình và tăng tính hiệu quả.

Giao diện người dùng cho thấy lựa chọn giữa chiến lược đặt giá thầu, cách khắc phục và mẫu quảng cáo.
Đặt giá thầu
Khắc phục
Mẫu quảng cáo

Tối ưu hoá

Giao diện người dùng về điểm tối ưu hoá.
Điểm tối ưu hoá của bạn
82%

Ưu tiên thông qua điểm tối ưu hoá

Xem điểm tối ưu hoá để ưu tiên áp dụng đề xuất trên tất cả các loại chiến dịch. Điểm số này có giá trị từ 0-100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản của bạn có thể hoạt động hết tiềm năng.

Giao diện người dùng về điểm tối ưu hoá.
Điểm tối ưu hoá của bạn
82%

Kết quả

Biểu đồ thể hiện số lượt chuyển đổi gia tăng.
Số lượt chuyển đổi
+14%

Nâng cao hiệu suất

Chúng tôi nhận thấy những nhà quảng cáo áp dụng đề xuất để tăng điểm tối ưu hoá ở cấp tài khoản thêm 10 điểm có số lượt chuyển đổi tăng thêm trung bình 14%.

Biểu đồ thể hiện số lượt chuyển đổi gia tăng.
Số lượt chuyển đổi
+14%

Tính hiệu quả

Giao diện người dùng cho thấy cửa sổ tự động áp dụng đề xuất.
Tự động áp dụng đề xuất

Tự động áp dụng đề xuất

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể chọn tự động áp dụng một số loại đề xuất. Bạn có thể thay đổi các lựa chọn này hoặc chọn không áp dụng đề xuất bất cứ lúc nào.

Giao diện người dùng cho thấy cửa sổ tự động áp dụng đề xuất.
Tự động áp dụng đề xuất
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất cho AdWords
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông khai thác tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn ra mắt chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu áp dụng các đề xuất

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

Thường xuyên xem xét các đề xuất

Bạn có thể lập kế hoạch ngân sách hằng tháng và hằng quý để có thể khai thác tối đa các chiến dịch của mình.

Theo dõi hiệu suất quảng cáo

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các đề xuất đối với hiệu suất của tài khoản. Mọi thay đổi mà bạn thực hiện bằng việc áp dụng đề xuất sẽ xuất hiện trên trang Nhật ký thay đổi trong tài khoản của bạn.

Chọn tự động áp dụng đề xuất

Chọn những loại đề xuất mà bạn muốn tự động áp dụng. Sau khi đã chọn áp dụng đề xuất, bạn có thể theo dõi những đề xuất đang được áp dụng trong thẻ Nhật ký.