Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Từ khóa “ba lô đi học” và biểu đồ tương ứng về số lượt chuyển đổi
Balo đi học
Số lượt chuyển đổi

Phát triển kinh doanh nhờ thông tin chi tiết

Trang Thông tin chi tiết có thể giúp bạn nắm bắt các xu hướng theo thời gian thực và các xu hướng trong tương lai phù hợp với công việc kinh doanh của bạn.

Từ khóa “ba lô đi học” và biểu đồ tương ứng về số lượt chuyển đổi
Balo đi học
Số lượt chuyển đổi
Khám phá
Theo dõi
Hành động

Khám phá

Quảng cáo mẫu về “ý tưởng quà tặng mùa lễ hội”
Ý tưởng tặng quà mùa lễ
Quảng cáo
example-business.com
Quà tặng tốt nhất cho mùa lễ trực tuyến

Khám phá thông tin chi tiết phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Thông tin chi tiết được điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất tài khoản của bạn cũng như xu hướng trong tương lai, theo thời gian thực trên Google.

Quảng cáo mẫu về “ý tưởng quà tặng mùa lễ hội”
Ý tưởng tặng quà mùa lễ
Quảng cáo
example-business.com
Quà tặng tốt nhất cho mùa lễ trực tuyến

Theo dõi

Biểu đồ dạng đường thể hiện mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm
Số lượt nhấp
Thay đổi
+95%
+985
Mức độ quan tâm trong
hoạt động tìm kiếm

Hiểu rõ hiệu suất của bạn

Xem kỹ từng thông tin chi tiết để hiểu rõ hơn về hiệu suất của tài khoản và những lĩnh vực mới có cơ hội về đối tượng cho doanh nghiệp của bạn.

Biểu đồ dạng đường thể hiện mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm
Số lượt nhấp
Thay đổi
+95%
+985
Mức độ quan tâm trong
hoạt động tìm kiếm

Hành động

Giao diện người dùng cho thấy điểm tối ưu hoá
Điểm tối ưu hoá của bạn
82,8%
Thêm từ khoá mới

Thực hiện hành động thông qua các đề xuất

Thông tin chi tiết được tích hợp với đề xuất, giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định hành động.

Giao diện người dùng cho thấy điểm tối ưu hoá
Điểm tối ưu hoá của bạn
82,8%
Thêm từ khoá mới
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất cho AdWords
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông khai thác tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn ra mắt chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay