แคมเปญวิดีโอ

แสดงเรื่องราวของคุณผ่านวิดีโอ

เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าขณะดูหรือค้นหาวิดีโอบน YouTube และจ่ายเฉพาะเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแสดงความสนใจ

โฆษณาวิดีโอช่วยให้คุณขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ด้วยการดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความต้องการได้ในวงกว้าง

เริ่มเลย

เริ่มต้นใช้งานใน 3 ขั้นตอน

สร้างโฆษณาวิดีโอ

อัปโหลดวิดีโอไปยัง YouTube เราจะให้เคล็ดลับการเลือกช่วงเวลาแสดงที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เลือกกลุ่มเป้าหมาย

กำหนดผู้ที่จะเห็นวิดีโอโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง อายุ ความสนใจ และอื่นๆ

กำหนดงบประมาณ

กำหนดงบประมาณรายวันและงบประมาณรายเดือนสูงสุด โดยคุณจะจ่ายไม่เกินขีดจำกัดรายเดือนที่ตั้งไว้

ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยโฆษณาวิดีโอ

กระตุ้นให้ผู้ใช้ทำในสิ่งที่คุณต้องการ

โฆษณาวิดีโอช่วยให้คุณกำหนดการกระทำที่ต้องการให้ลูกค้าทำได้ เช่น

  • การเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นผลิตภัณฑ์และรู้จักแบรนด์ของคุณ
  • การดูวิดีโอเพิ่มเติมบนช่อง YouTube เพื่อให้คุณขยายการเข้าถึงและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ได้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เลือกผู้ที่คุณต้องการให้เห็นวิดีโอโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง ความสนใจ และอื่นๆ จากนั้น วิดีโอของคุณอาจได้ปรากฏก่อนหรือหลังวิดีโอที่เกี่ยวข้องหรือในผลการค้นหา โฆษณาวิดีโอจะสร้างการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้

จ่ายเฉพาะเมื่อผู้ใช้ดูโฆษณา

การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นของเราใช้ได้กับงบประมาณเกือบทุกแบบ คุณจะจ่ายเฉพาะเมื่อผู้ใช้เลือกดูโฆษณาอย่างน้อย 30 วินาที ดูโฆษณาจนจบ หรือมีส่วนร่วมกับโฆษณา เช่น การคลิกโฆษณาซ้อนทับกระตุ้นการตัดสินใจ การ์ด หรือแบนเนอร์ที่แสดงร่วมกัน

รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ลิงก์บัญชี Google Ads กับช่อง YouTube เพื่อเข้าถึงสถิติประสิทธิภาพเพิ่มเติม นอกจากนี้เครื่องมือ Analytics บน YouTube ยังช่วยให้คุณทราบว่าใครกำลังดูโฆษณาอยู่บ้าง และโต้ตอบกับโฆษณาอย่างไรได้อีกด้วย

ดูว่าโฆษณาวิดีโอทำอะไรให้ธุรกิจได้บ้าง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม