Google Ads-förvaltarkonton

Hantera alla dina Google Ads-konton från ett enda ställe

Förvaltarkonton kallades tidigare Mitt kundcenter (MCC). De kan hjälpa dig att hantera flera konton. I denna annonshanterare online har du en enda inloggning och en instrumentpanel. Spara tid vid rapportering, åtkomstkontroll och samlad fakturering.

Skapa ett förvaltarkonto

Så här fungerar Google Ads-förvaltarkonton

Länka flera Google Ads-konton så att du kan komma åt och hantera dem med en enda inloggning.

Hantera kampanjer i flera konton

Gör uppdateringar över flera konton, som att ändra dagliga budgetar och pausa kampanjer. Använd etiketter för att ordna konton, skapa automatiska regler och ställa in varningar och få e-postaviseringar.

Bevilja åtkomst och kontroll

Dela åtkomst med andra förvaltare, bevilja ny åtkomst och kontrollera åtkomstnivån om en användare får en ny roll.

Bevaka resultat

Jämför resultat och spåra konverteringar över flera konton. Du kan dessutom generera och dela automatiska rapporter för allt från sökordsresultat till dimensionsrapportering.

Samla faktureringen

Kombinera fakturor från flera olika konton till en enda månadsfaktura. Gå snabba budgetuppdateringar och spåra enkelt vilket konton som faktureras via instrumentpanelen i förvaltarkontot.

Hantera alla dina Google Ads-konton från ett enda ställe

Har du fler frågor?