Chuyển đến phần nội dung

Bạn muốn tạo tài khoản Google Ads mới?

Bạn sắp tạo tài khoản Google Ads mới. Bạn có thể tạo nhiều chiến dịch trong cùng một tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới.

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá cho thấy các từ khóa “dép xăng đan” và “đồ tắm” được chọn để xuất hiện trong các lượt tìm kiếm về “trang phục mùa hè”.
Trang phục mùa hè
Dép có quai
Đồ bơi
Tìm ý tưởng

Chọn từ khoá
phù hợp

Các từ khoá phù hợp có thể giúp quảng cáo của bạn xuất hiện tới những khách hàng phù hợp, và Công cụ lập kế hoạch từ khoá của Google Ads sẽ hỗ trợ bạn thực hiện công việc này.

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá cho thấy các từ khóa “dép xăng đan” và “đồ tắm” được chọn để xuất hiện trong các lượt tìm kiếm về “trang phục mùa hè”.
Trang phục mùa hè
Dép có quai
Đồ bơi
Tìm ý tưởng
Khám phá
Nghiên cứu
Ước tính
Kế hoạch

Khám phá

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá đề xuất từ khoá “cửa hàng quần áo” và “nhà bán lẻ hàng thời trang”.
Các từ khoá được đề xuất
Cửa hàng quần áo
Nhà bán lẻ hàng thời trang

Tìm từ khoá mới

Tìm các từ hoặc cụm từ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Công cụ nghiên cứu từ khoá của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm các từ khoá có liên quan nhất đến doanh nghiệp của bạn.

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá đề xuất từ khoá “cửa hàng quần áo” và “nhà bán lẻ hàng thời trang”.
Các từ khoá được đề xuất
Cửa hàng quần áo
Nhà bán lẻ hàng thời trang

Nghiên cứu

Biểu đồ dạng cột thể hiện lượng tìm kiếm từ khoá “quần áo bán lẻ”.
Số lượt tìm kiếm cụm từ “quần áo bán lẻ”
8 triệu
4 triệu
2 triệu

Phân tích từ khoá

Công cụ nghiên cứu từ khoá của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tần suất người dùng tìm một số từ khoá nhất định và sự thay đổi của các nội dung tìm kiếm đó theo thời gian.

Biểu đồ dạng cột thể hiện lượng tìm kiếm từ khoá “quần áo bán lẻ”.
Số lượt tìm kiếm cụm từ “quần áo bán lẻ”
8 triệu
4 triệu
2 triệu

Ước tính

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá thể hiện mức giá thầu được đề xuất cho từ khoá “cửa hàng quần áo”.
Giá thầu được đề xuất
Cửa hàng quần áo
50,798 ₫

Nhận giá thầu ước tính

Công cụ lập kế hoạch từ khoá sẽ cung cấp giá thầu ước tính được đề xuất cho từng từ khoá để giúp bạn xác định mức ngân sách quảng cáo của mình.

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá thể hiện mức giá thầu được đề xuất cho từ khoá “cửa hàng quần áo”.
Giá thầu được đề xuất
Cửa hàng quần áo
50,798 ₫

Kế hoạch

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá thể hiện thông tin so sánh về mức độ cạnh tranh của từ khoá “cửa hàng quần áo” và “nhà bán lẻ hàng thời trang”.
Từ khoá
Mức độ cạnh tranh
Cửa hàng quần áo
Nhà bán lẻ hàng thời trang

Tạo kế hoạch

Sau khi tìm được từ khoá mong muốn, bạn có thể thêm các từ khoá đó vào kế hoạch quảng cáo của mình. Hãy lưu hoặc chia sẻ kế hoạch của bạn với người khác. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể hoàn tất và chạy chiến dịch của mình.

Giao diện người dùng của Công cụ lập kế hoạch từ khoá thể hiện thông tin so sánh về mức độ cạnh tranh của từ khoá “cửa hàng quần áo” và “nhà bán lẻ hàng thời trang”.
Từ khoá
Mức độ cạnh tranh
Cửa hàng quần áo
Nhà bán lẻ hàng thời trang
Khách hàng Google Ads trò chuyện với chuyên gia Google Ads hữu ích

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông tận dụng tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn chạy chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khoá

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

Tạo kế hoạch từ khoá

Sau khi mở Công cụ lập kế hoạch từ khoá, bạn có thể tạo kế hoạch từ khoá bằng cách tìm từ khoá mới, nhấp vào mục Khám phá các từ khoá mới hoặc tải các từ khoá hiện có lên.

Tìm hiểu thông tin dự đoán về từ khoá

Thông tin dự đoán về kế hoạch cho bạn biết số lượt chuyển đổi, số lượt nhấp hoặc số lượt hiển thị mà bạn có thể nhận được cho từ khoá dựa trên mức chi tiêu của bạn.

Tạo chiến dịch dựa trên kế hoạch

Bạn có thể triển khai kế hoạch bằng cách tạo kế hoạch đó dưới dạng chiến dịch, đồng thời bạn luôn có thể xem lại thông tin dự đoán bằng cách chọn Công cụ lập kế hoạch từ khoá trong danh mục công cụ.