Přejít na obsah

Chcete vytvořit nový účet Google Ads?

Chystáte se vytvořit nový účet Google Ads. V jednom účtu může být více kampaní, není kvůli tomu potřeba zakládat nový účet.

Uživatelské rozhraní Doporučení v okně se skóre optimalizace.
Doporučení
Vaše skóre optimalizace
82,8 %

Optimalizace reklamního účtu

Doporučení slouží ke zlepšení výkonu. Vycházejí z historie výkonu vašeho účtu, nastavení kampaně, trendů na Googlu a dalších faktorů.

Uživatelské rozhraní Doporučení v okně se skóre optimalizace.
Doporučení
Vaše skóre optimalizace
82,8 %
Vylepšujte
Optimalizujte
Výsledky
Efektivita

Vylepšujte

Uživatelské rozhraní s výběrem mezi nabídkami, opravami a kreativami reklam.
Nabídky
Opravy
Reklamní kreativy

Dostávejte přizpůsobené návrhy

Doporučení jsou přizpůsobené návrhy, které vám pomáhají vylepšovat výkon kampaně. Mohou vám představit nové funkce, pomoci lépe využít rozpočet nebo zvětšit efektivitu.

Uživatelské rozhraní s výběrem mezi nabídkami, opravami a kreativami reklam.
Nabídky
Opravy
Reklamní kreativy

Optimalizujte

Uživatelské rozhraní skóre optimalizace.
Vaše skóre optimalizace
82 %

Určujte priority pomocí skóre optimalizace

Sledujte své skóre optimalizace a podle něj upřednostňujte doporučení u jednotlivých typů kampaní. Skóre se pohybuje v rozsahu od 0 do 100 %, přičemž 100 % znamená, že účet využívá veškerý svůj potenciál.

Uživatelské rozhraní skóre optimalizace.
Vaše skóre optimalizace
82 %

Výsledky

Graf ukazující stoupající počet konverzí.
Konverze
+14 %

Zlepšete výkon

Zjistili jsme, že inzerenti, kteří podle doporučení zlepšili skóre optimalizace svého účtu o 10 bodů, zaznamenali 14% medián nárůstu počtu konverzí.

Graf ukazující stoupající počet konverzí.
Konverze
+14 %

Efektivita

Uživatelské rozhraní okna, kde se nastavuje automatické používání doporučení.
Nechte doporučení aplikovat automaticky

Nechte doporučení aplikovat automaticky

Pokud chcete ušetřit čas, můžete nastavit automatické používání některých typů doporučení. Toto nastavení můžete kdykoli změnit nebo funkci zcela deaktivovat.

Uživatelské rozhraní okna, kde se nastavuje automatické používání doporučení.
Nechte doporučení aplikovat automaticky
Zákazník Google Ads chatuje s přátelským expertem Google Ads

Vytvořte svou první kampaň za pomoci experta na Google Ads

  • S nejnovějšími aktualizacemi platformy bude rozjezd rychlý
  • Navrhneme mediální plán, který stanovený rozpočet využije na maximum
  • Pomocí praktického průvodce vám pomůžeme při tvorbě první kampaně
Začít

Začínáme používat doporučení

Víme, jak složitá může být práce s novým nástrojem. Kliknutím na text níže se dozvíte, jak začít.

Pravidelně sledujte doporučení

Pro maximální využívání kampaní můžete naplánovat měsíční a čtvrtletní rozpočty.

Měření výkonu reklam

Vyhodnoťte, jak doporučení ovlivnila výkon vašeho účtu. Jakékoli změny, které s využitím doporučení nastanou, se zobrazí na stránce Historie změn v účtu.

Zapněte automatické používání doporučení

Vyberte, které typy doporučení chcete automaticky použít. Po vyjádření souhlasu můžete sledovat, která doporučení se pro vás použijí, na kartě Historie.