Statusöversikt för Google Ads

Den här sidan innehåller statusinformation om tjänsterna som är en del av Google Ads. Besök den här sidan igen när du vill se aktuell status för tjänsterna som anges nedan. Om du stöter på ett problem som inte anges här ber vi dig att kontakta supporten. Läs mer om vad som visas i översikten i det här dokumentet med vanliga frågor. Om du vill ha mer information om de här tjänsterna kan du besöka https://ads.google.com/.
13 juli
14
15
16
17
18
19
20
AdMob
AdSense
Google Ad Manager
Google Ad Manager DAI
Dataöverföring i Google Ad Manager
Ads Data Hub
Campaign Manager 360
Display & Video 360
Google Ads
Google Analytics
Startsidan för Platform
Platform Reporting
Search Ads 360