Tiếp cận đúng khách hàng với
đúng từ khóa.

Nhận ý tưởng từ khóa để giúp tạo chiến dịch của bạn với Công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Ads.

Bắt đầu sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa

"Chúng tôi có thể cập nhật xu hướng từ khóa để tinh chỉnh chiến dịch tìm kiếm và đảm bảo nội dung luôn phù hợp."
Brad Beiter - Phó giám đốc Nội dung thực hiện, Performics

Cách hoạt động

Khám phá các từ khóa mới.

Bắt đầu bằng cách tìm kiếm từ hoặc cụm từ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa hoạt động để tìm các từ khóa có liên quan nhất đến doanh nghiệp của bạn mà sau đó bạn có thể chọn để thêm vào kế hoạch của mình.

So sánh các xu hướng từ khóa.

Nhận ước tính giá thầu đề xuất và xem tần suất tìm kiếm từ khóa cũng như khối lượng tìm kiếm thay đổi như thế nào theo thời gian. Bằng cách đó, bạn có thể thu hẹp danh sách từ khóa và đặt ngân sách cho từ khóa bạn thực sự muốn.

Tạo và chia sẻ kế hoạch của bạn.

Khi đã có kế hoạch vừa ý, bạn có thể lưu nó vào tài khoản của bạn hoặc chia sẻ kế hoạch với những người khác. Sau đó, bạn có thể tạo nhóm quảng cáo và đặt giá thầu cho mỗi từ khóa trước khi bật chiến dịch của bạn.

Bắt đầu chọn từ khóa tốt hơn.

Tạo kế hoạch để xem cách bạn có thể nhận được từ khóa tốt hơn với mức giá tốt nhất có thể.

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH TỪ KHÓA